Spannendverhaaltje.nl

Zondag 7 uur in de ochtend

-
16-08-2010
Het op een zondag 7 uur in de ochtend. De deurbel ging. Frans lag warm tegen me aan en we deden tegelijk onze ogen open. Hij rekte zich liefelijk uit en gaf me een zoen op mijn mond. Ik beantwoorde zijn zoen en gaf hem een warme knuffel. De deurbel ging weer. Ik keek hem met fronsende wenkbrauwen aan. We dachten beide dat het een vergissing moest zijn. Ik stond op en keek door het slaapkamerraam naar benenden en zag een vrouw staat. Snel deed ik mijn kamerjas aan en keek naar Frans. ‘Waarschijnlijk Jehova getuigen’ zij ik tegen hem en liep naar benenden. Nog met slaap in mijn ogen deed ik de deur open en daar stond een vrouw met een grote tas om haar schouder en folders in haar linkerhand. Ze stelde zich voor en vroeg of ik geïnteresseerd was in de boodschap. Ik wreef in mijn ogen en vroeg haar of ze dat normaal vindt om op zondag ochtend 7 uur mensen wakker te maken. Ze verontschuldigde zich maar zei dat de boodschap ter aller tijde verkondigd moest worden.
Ondertussen had ik wel zin in een kop koffie en dacht bij me zelf ‘wat kan me het ook schelen’. Ik nodigde haar binnen, meer uit medelijden en zin in koffie dan uit interesse. ‘Wilt u koffie?’ vroeg ik haar en liep haar in de woonkamer vooruit. Ze wilde wel een kopje en nam, zonder uitnodiging, plaats op de bank. Ik ging de keuken in en zette koffie. Ik ging tegenover haar zitten en verontschuldigde haar voor mijn botte opmerking van net. Opnieuw verontschuldigde ik me en stond op en nodigde ik haar haar jas aan te nemen. Ze stond op en deed haar jas uit die ze me aangaf. Ik hing haar jas in de gang op aan de kapstok en ging weer naar de keuken. ‘Wilt u melk en suiker?’ vroeg ik haar uit de keuken maar ze wilde niets in haar koffie. Na haar de koffie te hebben aangereikt nam ik weer plaats tegenover haar. Ze nam een folder van de stapel naast haar en wat andere folders uit de tas en reikte me die aan. Ze begon haar verhaal te doen en ik luisterde aandachtig naar wat ze te vertellen had. Zo ging er 10 minuten voorbij. Plots hoorde ik Frans vloekend de trap af komen ‘Jan, waar heb je de badhanddoeken gelaten?’. Hij kwam binnen met een klein handdoekje om zijn middel. Frans stond aan de grond genageld toen hij de vrouw zag zitten. De vrouw stond naar Frans en mij te kijken en was ongenaamd verrast. Ik zag haar denken; ‘homo’s! Heb ik dat!’ Frans haalde weer naar me uit ‘Jan kon je niet zeggen dat we een gast hebben’ en liep naar de vrouw toe. ‘Neemt u mij niet kwalijk mevrouw ik wist niet van uw aanwezigheid, ik ben Frans vriend van Jan’ en gaf haar een hand en een handkus. De vrouw was nog steeds zichtbaar verrast en ging weer zitten. Frans keek me aan en zij ‘waarom zei je niet dat we een gast hebben?’. Hij wachtte niet op een antwoord en liep door naar de keuken om voor zich zelf een koffie in te schenken. ‘Willen jullie ook nog een koffie’ hoorde we hem roepen. Ik keek de vrouw aan die net haar koffie leegdronk, ze was nog helemaal van de kaart. Ik riep naar de keuken dat hij bij moest schenken. Frans liep terug de woonkamer in met de koffiekan in zijn hand en schonk koffie in het kopje van de vrouw en die van mij. Hij bracht de koffiekan terug in de keuken en nam plaats in de fauteuil schuin tegenover haar en mij. Frans keek de vrouw aan en verontschuldigde zich weer; ‘neemt u mij alstublieft niet kwalijk mevrouw...’'ik ben het niet gewend zo vroeg gasten te ontvangen’. De vrouw glimlachte naar Frans en nam daarmee zijn excuses aan. Ze begon haar verhaal weer af te steken echter merkte ik dat ze zich ongemakkelijk voelde door Frans zijn, tamelijk naakte, aanwezigheid. Af en toe schuifelde ze.
Toen vroeg ze waar de wc was. Frans stond op en liep haar voor om de wc aan te wijzen. Eenmaal terug op de bank vroeg Frans de vrouw wat ze van hen als homo paar vond. De vrouw voelde zich al niet op haar gemak maar nu voelde zich al helemaal niet comfortabel. Ze vermande zich zelf en vroeg aan Frans waarom hij niet met een vrouw een relatie had. Frans schoof een beetje naar voren en zat op het puntje van zijn stoel. Hij begon te vertellen dat hij vroeger getrouwd was en dat zijn huwelijk stuk was gelopen op het feit dat zijn ex niet meer van hem hield. ‘Mijn ex was, voor ons trouwen, altijd aanhankelijk en altijd in voor intensieve seks. Na het trouwen werd het minder en minder tot ik Jan ontmoete...’ en keek me liefde vol aan. ‘We ontmoeten elkaar in de supermarkt, wachtend in de rij voor de kassa kwamen we met elkaar in gesprek over van alles en niets. Ik nodigde Jan uit voor een koffie en we werden goede vrienden. Zonder het te beseffen werd ik verliefd op Jan en... tja van het een kwam het ander’. Frans stond op en stapte naar me toe, boog zich voorover en gaf me een kus op mijn voorhoofd. Frans nam weer plaats en zijn stoel. De vrouw keek vol verwondering ons aan en was gezichtbaar gecharmeerd. Opnieuw vermande ze zich en begon haar verhaal dat mannen en vrouwen voor elkaar geschapen zijn en dat seks niet het uitgangspunt mag zijn voor een relatie. Frans vroeg haar wat ze van de 'liefde bedrijven' vond. Ze antwoordde dat de 'liefde bedrijven' een zaak is tussen een man en een vrouw en dat zoiets privé gebeurt. Frans begon te huilen. De vrouw en ik schrokken en beiden stonden op. We knielden voor hem en begonnen hem te troosten. 'Jan, word alsjeblieft niet boos. Ik mis soms mijn ex.' snotterde hij. De vrouw hield zijn hand vast en ik streelde zijn rug. Ik omhelsde Frans en begon hem te kussen op zijn wang, voorhoofd, in zijn nek en op zijn mond. De vrouw, die Frans zijn hand nog vast hield, keek vol bewondering hoe liefde vol we waren, wreef over Frans zijn dijbeen. Ze wist niet goed met de situatie om te gaan maar ze had de drang tot troosten. Frans keek haar aan en glimlachte, hij pakte haar hand en kneep er zachtjes in. 'Dank u, u bent een schat van een vrouw'. Zonder het te beseffen omhelsde hij haar en gaf hij haar een kus op haar voorhoofd. 'Dat is lang geleden dat ik een vrouw zo omhelsd heb' fluisterde hij hoorbaar en gaf haar een kus op de wang. 'Vindt u het erg dat een homo u een kus geeft' vroeg Frans haar. Ze keek hem aan en glimlachte. Voor ze een antwoord kon geven aaide ik over haar wang en gaf haar ook een zoen op de wang. 'We zijn allen mensen met onze gevoelens en emoties en die kunnen we best met elkaar delen' zei ze. Ze hief zich een beetje op en kuste Frans op zijn wang. Frans had dat niet verwacht en viel achterover in de fauteuil en nam haar onbewust in zijn val mee. De val was voor haar onverwacht en leunde met haar hand op zijn borstkas. Frans slaakte een zucht toen hij haar hand voelde en kwam weer overeind, haar hand op zijn borstkas gedrukt met zijn hand. Ze ging wat van hem af maar liet Frans haar hand vast houden. Frans keek haar aan en zij 'wat een zachte hand heeft u. Dat is lang geleden dat een vrouw me heeft aangeraakt'. Ze glimlachte naar Frans en wilde haar hand terugtrekken maar Frans hield haar nog zacht vast. Hij streek het zijn hand haar hand over zijn borstkas en genoot zichtbaar. Toen bracht hij haar hand naar zijn mond en begon haar handpalm te kussen. Ze keek Frans lief aan en liet het toe, ze boog haar hoofd verlegen naar beneden.
Plots schoten haar ogen wijd open en fronste haar wenkbrauwen. Ik zag dat de handdoek van Frans omhoog stond en ik glimlachte naar de vrouw en zei 'volgens mij wordt Frans opgewonden van u'. Frans keek ons aan en keek daarna naar zijn handdoek en zijn hoofd werd vuur rood. Hij liet haar hand los en duwde met beide handen zijn handdoek naar beneden. Frans begon te stotteren maar er kwam niet veel zinnigs uit zijn mond. De vrouw werd, net als Frans, vuur rood en wist niet wat ze met de situatie aan moest. Ik pakte haar hand en keek haar aan. 'U bent een lieve vrouw en ik weet zeker dat u Frans begrijpt. Het was voor hem moeilijk zijn vrouw los te laten, hij hield heel veel van haar. Ik ben dan wel zijn maatje maar hij heeft nog veel onderhuidse gevoelens voor vrouwen'. Ze keek me begripvol aan en accepteerde de situatie. Ik liet haar hand los en omhelsde Frans. Met mijn hand wreef ik over zijn rug en kuste in zijn nek. Frans keek me aan en begon me op mijn mond te zoenen. We bleven elkaar zoenen tot het op vrijen aankwam. We lieten elkaar weer los en keken de vrouw aan die verwonderd naar ons stond te kijken. Onverwachts zij ze 'ik wist niet dat mannen zo met elkaar overweg gaan. Ik dacht dat mannen alleen maar seks bedrijven en eigenlijk niet elkaar lief hebben'. Frans en ik keken elkaar weer aan en glimlachten. Frans pakte haar handen en begon haar handpalmen te kussen. Hij keek haar aan en zei 'ik heb nooit gedacht dat een Jehova getuigen zo begripvol zou zijn. Ze keek hem aan en lachte. Frans was daar niet op berekend en een beetje boos. Hij liet een hand los en begon haar andere hand weer te kussen. Met zijn andere hand wreef hij over haar wang 'je bent een lieve, mooie vrouw' zei hij tegen haar. Ze keek hem aan en antwoordde 'mooi? Ik? , Ik had je moeder kunnen wezen. Ik ben 39 jaar en getrouwd. Ik heb geen kinderen omdat mijn man geen kinderen kan maken'. Frans keek me vragend aan en ik bevestigde zijn opmerking. Ik pakte haar ander hand en begon deze te kussen en zei haar dat ze een prachtige vrouw was. Ik begon met mijn andere hand door haar haren te strelen en kuste haar op haar wang en kuste nogmaals en nogmaals en kuste haar voorhoofd en nogmaals en kuste op haar oog, ze sloot daardoor haar ogen. Ik kuste weer haar wang en haar kin en haar mond, die ze niet beantwoordde. Ik kuste weer haar wang, slaap, voorhoofd, oog, wang, kin en mond, die ze wel beantwoordde. Toen bleef ik haar mond kussen en ze kuste terug. Frans keek hoe ik haar kuste en gleed op z'n knieën op de grond. Hij begon haar haar te strelen en ook hij begon haar op de wang te kussen en in haar nek. Haar ademhaling werd zwaarder en zuchtte af en toe.
Strelend door haar haren gleed hij over haar rug en begon haar rug zachtjes te strelen. Na een paar halen gleed zijn hand onder haar oksel door en begon haar borst te strelen. Ze keek hem aan en glimlachte. Ze sloot haar ogen en haar hoofd ging naar achteren. Ze genoot. Ik legde mijn hand op haar rug en ondersteunde haar. Langzaam liet ik haar naar achteren leunen en legde haar op haar rug. Ik bleef haar zoenen en Frans streelde over haar borsten. Frans begon haar blouse los te knopen, haar ogen liet ze gesloten en liet Frans z'n gang gaan. Frans streelde over haar zachte borsten. Ik ontdeed me van mijn badjas en kuste haar verder op de mond en nek. Ik gleed naar beneden en kuste haar borsten. Onderwijl had ik haar hand vast en legde haar hand op mijn bijbeen. Ze begon mijn been te strelen en gleed naar boven. Ik voelde haar hand over mijn ballen strelen en zag, hoe ze met haar nadere andere hand, het handboekje van Frans los deed. Ze begon ook zijn ballen en strelen. Het raakte in een stroom versnelling. Frans ontdeed haar van haar bh en begon haar borsten en buik te kussen. Haar kont ging omhoog en Frans gleed met zijn handen eronder. Hij ritste haar lange rok los en trok deze naar beneden, haar slip gleed ook mee. Daar lagen we 2 homo's en een vrouw, naakt. Ze deed haar ogen open en trok zich op. Ze deed haar bloesje en bh uit en gooide ze met een sierlijke beweging weg. Ze keek ons aan en lachte zachtjes. We richten ons ook op en begonnen op haar gezicht overal te zoenen. Ze streelde met haar handen door ons haar. Onze handen streelde over haar borsten en buik. Haar tepels werden voelbaar harder. Uit het niets begon ze te huilen en deed haar handen op haar gezicht. We schrokken en streelde over haar rug. Frans keek me aan zei 'Ik geloof dat we te ver zijn gegaan' en ik knikte bevestigend. Ze wreef haar ogen droog en zie snotterend 'Nee, jullie zijn hartstikke lief. Ik heb me ook laten gaan. Ik huil niet om wat we doen, het is zo lang geleden dat ik dit gevoel heb gevoeld'. We keken de vrouw vragend aan. 'Ik voel me bemind' vervolgde ze. 'Ik voel niet dat we seks hebben. Ik voel me bemind en dat is lang, heel lang geleden'. We begonnen haar natte ogen en wangen ze kussen en streelde door haar haren. Ze keek me aan en vroeg of ik ooit een relatie met een vrouw heb gehad. Ik schudde mijn hoofd en ze begon me te kussen op mijn wang en toen op mijn mond. We begonnen te vrijen. Ze keek me weer aan en vroeg of ik dat fijn vond.
Zonder te antwoordden kuste ik haar mond en streelde over haar borsten. Haar hand gleed naar mijn ballen en begon deze te masseren. Mijn lul werd harder. Frans gleed met zijn hand over haar hand en masseerde mijn lul. De vrouw begon in mijn hals te kussen en beet er af en toe in. Met haar andere hand streelde ze over mijn borstkas en mij buik. Frans schoof wat weg om haar ruimte te gunnen. De vrouw duwde me naar achteren en ik kwam, met een plof op mijn rug op de grond. Ze gooide haar been over me heen en begon over mijn borstkas te wrijven en te kussen. Ze zakte naar mijn buik en begon mijn lul te masseren. Frans begon over haar rug te strelen en wreef over hoor kont. Hij schoof achter haar en kneedde haar kont en wreef aan de binnen kant van haar dijen. Langzaam wreef hij naar boven en kwam bij haar vagina, deze was warm en nat. Hij pakte zijn lul vast en priemde het in haar. Langzaam begon hij haar te neuken. Onderwijl begon ze met te pijpen. Ik wist niet wat me overkwam, hief me omhoog en begon haar haren te strelen. We genoten alle drie en kwamen klaar. Frans spoot haar vol en kwam naast ons hurken. Ze pakte ons beide lullen vast en begon ze leeg te knijpen. Ze likte ons beide schoon. Ze hief zich op en we begonnen haar ze zoenen en proefden onze sperma in en rond haar mond. We omhelsden elkaar en kusten en streelden waar we maar konden kussen en strelen. Ik wil jullie nooit meer los laten fluisterde ze. Ik rolde de vrouw op haar rug en kuste haar mond, nek en zoog op haar borsten. Ik gleed naar benden en tikte har vagina. Ik proefde een mengelmoes van haar vocht en de sperma van Frans. Kussend op haar buik schoof ik weer naar boven en neukte haar heel langzaam om niets te missen van het genot. Frans schoof naar de vrouw en ze begon hem te pijpen. Ik neukte haar en kuste haar kuste ook op Frans zijn lul. Ze pakte Frans z'n lul in haar hand en trok deze zachtjes af. Ze richtte zijn lul naar mijn mond en zei, met een glimlach op dr mond 'Laat eens zien hoe een man een man pijpt'. Terwijl ik Frans zijn lul in mijn mond nam en hem pijpte bleef zij Frans aftrekken en ik bleef haar zachtjes neuken. Ik liep Frans zijn lul uit mijn mond glippen en begon hard te stoten. Ze liet Frans zijn lul ook los en genoot hoorbaar van mijn hardde stoten. Harder en sneller neukte haar en Frans begon zichzelf af te trekken. De vrouw en ik kwamen luidkeels klaar en begonnen elkaar innig te kussen. Onze tongen vlochten zich om elkaar heen en ik bleef in haar. We keken naar Frans hoe hij zichzelf aftrok. Ik legde mijn wang op haar wang en keken samen naar Frans hoe hij zichzelf tot een hoogtepunt bracht. Ik bleef haar langzaam doorneuken met mijn iets slapper wordende lul, ik wilde er niet uit. Frans begon zwaarder te hijgen en bracht zijn lul richting onze monden. Onze monden gingen open wachtend op zijn sperma. Met een beweging naar onze monden spoot hij zijn sperma in onze monden en likten onze monden. Door het geil werd mijn lul harder en neukte haar door. Frans kneedt zijn lul uit en we likte zijn lul schoon. De vrouw voelde mijn lul ook harder worden en duwde me van haar af. Ze draaide zich om op haar buik en duwde me met haar billen ophoog. Ze nam Frans zijn slappe lul in haar mond en begon hem te pijpen.
Ze duwde Frans op zijn rug en bleef hem pijpen. Toen ze zijn lul weer vol bloed heeft laten pompen schoof ze naar boven. Kussend op haar weg naar boven schoof ze zijn lul in haar vagina en begon hem te neuken. Ik stond nog achter haar en likte haar kontgaatje. Toen deze goed nat was duwde ik een vinger erin en toen twee vingers. Ze drukte af en toe haar sluitspieren dicht maar het werd wel minder. Toen haar sluitspieren niet meer knepen deed ik twee vinger in haar kontje en neukte ik haar met mijn vingers. Haar kont werd soepeler en ik voelde Frans zijn lul langs mijn vingers. Ik trok mijn vingers uit haar kont en pakte mijn harde lul vast. Langzaam zette ik mijn lul tegen haar kont en drukte langzaam door. Voorzichtig neukte ik haar in haar kont. Ik voelde Frans zijn lul langs mijn lul wrijven. Langzaam verhoogde ik mijn tempo en de vrouw was buiten haar zinnen geraakt. Ze begon ongecontroleerde bewegingen te maken met haar rug en we neukten in een synchrone ritme. Zij neukte Frans en ik haar. Ze kwam klaar en bleef op Frans liggen. Ik bleef haar doorneuken en Frans zijn lul werd iets slapper maar het voelde nog lekker. Ik ging harder stoten en kwam zuchtend klaar. Voldaan rolde ik naast hen en we kusten elkaar op de mond. Onze tongen vonden elkaar en we voelden elkaar een eenheid worden. De vrouw rolde zich van Frans af en ik schoof iets opzij zodat ze tussen ons in kwam liggen. Frans en ik streelden over haar borsten en haar buik. We namen beiden een borst in onze mond en begonnen, als baby's te zuigen. De vrouw streelde door onze haar en genoot. Frans hief zich iets op en vroeg of we zin hadden samen te gaan douchen. Zonder daarop te antwoorden stonden we alle drie op en liepen naar boven. De vrouw liep voor ons en we handen beiden een hand op hard kont die, door het traplopen, heen en weer wiebelden. Bovenaan gekomen liepen we naast haar met onze handen om haar middel. Ze deed haar handen om onze nek en gooide, als een kind, haar benen in de lucht. We lachten als pubers om ons gedrag en liepen lachend de badkamer in. Frans liet de vrouw los en deed de douche aan. We zaten nog wat aan elkaar te strelen en te kussen. Toen de douche begon te stomen stapten we onder de douche en zeepten we elkaar in. Schoon en voldaan liepen we naakt naar beneden. De vrouw liep naar de keuken en begon, zonder overleg, ontbijt te maken. Frans en ik keken elkaar aan maar lieten haar haar gang gaan. Toen ze het ontbijt op een dienblad op de eettafel zette namen we plaats. Zonder iets te zeggen aten we maar we bleven elkaar aankijken. Ik keek Frans en de vrouw aan en had het gevoel dat dit niet eenmalig mocht zijn. Mijn hart viel voor de vrouw open. Ik gokte het er op en zei: 'Lieve, lieve Frans, ik denk dat me nog nooit zo heb gevoeld. Frans ik houd heel veel van jou maar ik denk dat ik ook van mevrouw, begin te houden. Ik wil niet dat dit voorbij gaat'. Frans stond op, boog zich voorover en zoende me op mijn mond. Hij ging weer zitten en keek mij en de vrouw aan en zij dat hij dat gevoel ook voelde. De vrouw keek ons beide aan en stond op. Ze veegde haar mond met een servetje en vroeg 'Wat zouden jullie ervan vinden als ik bij jullie intrek. Ik weet dat jullie homo's zijn en dat jullie van elkaar houden maar ik voel ook iets voor jullie. Misschien dat jullie mij een kind kunnen schenken.
Frans en ik stonden op en liepen naar haar toe. We omhelsden elkaar en zoenden elkaar waar we maar konden. Ze keek ons vragend aan. We kusten haar op haar wangen en ik vroeg haar hoe ze dat van plan was. Ze zei dat haar man vandaag laat thuis zou komen. 'Ik ga nu naar huis en pak me spullen in. Ik zal een briefje achterlaten dat ik bij hem verlaat. Voor de middag ben ik terug'. We knikten eenstemmig en omhelsden elkaar weer. Dit was het begin van iets moois tussen 2 homo's en een vrouw.
Aantal keer gelezen:
831
Beoordeel dit verhaal:
(10 beoordelingen)