Spannendverhaaltje.nl

Lia, een zeer geile secretaresse.

-
25-10-2010

Lia werkte in een bedrijf als enige vrouw met meer dan vijf en twintigkerels. Ze was als secretaresse aan genomen, maar al snel begon die baandrastisch te veranderen. Lia was een gezellige goedlachse meid. Niet uit-zonderlijk mooi, maar toch wel een geil wijf. Ze vond het in het begindirekt al goed dat er regelmatig mannenhanden onder haar rokken zaten enin haar bloesje. Toen de kerels eenmaal door hadden dat Liaer wel pap van lustte, werden hun handen steeds brutaler. Soms zat zete typen voor de baas en kwam er een medewerker binnen en keek nieuwsgie-rig over haar schouder. Ze wist uit ervaring dat hij amper naar haar typ-werk keek, maar naar haar loshangende tieten. Ze liet deze dan heerlijkdoor hem pakken en kreeg al snel een nat kutje. Het was of haar baas eennat plekje in haar slipje voelde, want hij vroeg: "Kom jeeven langs, ik heb een volle agenda! Daar wil ik gaarne van verlost wordenKom je vlug". Ze kamde snel haar haar en wist dat de baas nu lekker geneuktwilde worden. Zonder te kloppen ging ze naar binnen. Dat mocht, want zewaren binnen het bedrijf een grote familie. "Dag, schoonheid, wat vooreen slipje heb je vandaag aan?", vroeg hij zonder enige schaamte. Somsdroeg Lia helemaal geen slipje en dan weer een ragdun flodderdingetje. Zeging op zijn buro zitten en draaide op haar billen naar hem toeen zei terwijl ze haar dijen wijd voor hem opende: "Kijk zelf maar, jemag hem deze keer houden, goed?" Met grote ogen keek de chef tussen haarmooie dijen en zag dat ze een slipje zonder kruis erin droeg! Ze was zoge-zegd klaar voor het gebruik. Met een grom begroef hij zijn neus en kin inhaar natte warme heerlijk geil ruikende kruis. Grommend en snuivenddraaide hij zijn hoofd tussen haar benen. Hij pakte haar metzijn armen om haar dijen beet om op die manier haar kutje nog beter tegenzich aan te kunnen drukken. Zijn neus ging over haar klitoris heen en zijntong, die hij in een punt hield, drong diep in haar kutje. Haar billengingen heen en weer op het buro. Ze was door de bewerkingen aan haar tie-ten van daarnet al aardig heet geworden, dus het duurde nu niet lang ofLia voelde haar hoogtepunt op komen zetten. Ze pakte nu met beide handenhet hoofd van haar chef beet en drukte die nog feller inhaar kruis. Toen kwam Lia. Ze wist zich altijd reuze goed te houden alsze klaarkwam. Maar deze keer, toen ze de rode kop van haar chef, helemaalglimmend van haar kutvocht, tussen haar benen vandaan zag komen, kon zezich niet goedhouden. "Ooh.. zalig!" Haar heldere lach klonk door de ande-re kantoren heen en de medewerkers keken even op van hun werk en zeglimlachten alleen maar. Hun zonnetje in huis was weer eensbezig met de chef. Het was nu de beurt aan Lia om haar baas te verlos-sen van zijn volle agenda, zoals hij het altijd zo keurig uitdrukte. Zeging snel op haar knieen voor hem zitten en had snel zijn lul, die algroot en rood van geiligheid overeind stond, uit zijn helderblauwe slip ge-wipt en ze begon er stevig aan te zuigen. Heerlijk ontspannen lag hijmeer dan hij zat in zijn leren stoel. Hij voelde dat zijn orgasme zeer snelnaderde, want hij was een paar dagen op reis geweest voor dezaak en had Lia wel degelijk erg gemist. Lia kende hem nu wel zo goed,dat ze aan zijn gezicht kon zien dat hij op het punt stond om zijn agendate legen. Snel liet ze zijn lul uit haar mond glijden, pakte hem stevigbeet en draaide zich van hem af en ging met haar rug naar hem toe opzijn enorme lul zitten. Die gleed zeer soepel haar goed gesmeerde neuk-gaatje binnen. Ze begon eerst langzaam hem te neuken, maaraan zijn gesteun te horen, wilde hij sneller omdat zijn hoogtepunt op deloer lag. Toen zette ze haar lichaam in de tweede versnelling en het duur-de geen minuut of hij spande zijn hele lijf en ze voelde hoe hij grom-mend zijn hele agenda met notulen diep in haar heerlijke kutje stortte.Ze nam alles liefdevol op. Ze keek schuin achterom naar hem en zei inhun meestal gebruikte vaktaal: "Wel meneer, hoe vond u mijn stenoopname?Komt er nog meer of zal ik dit eerst uitwerken?" De chefbleek een beetje moe te zijn en duwde Lia zachtjes van zijn schoot af. Welwilde hij morgen het resultaat nog eens samen doornemen. Lia lachte hembegrijpend toe en verdween direkt naar het toilet, waar ze uitgebreidhaar kutje ging staan wassen. Ze was daar net mee klaar of een chauffeurvan de buitendienst kwam het toilet binnen en hij zag haar daar staan methaar rok nog omhoog. Daar er maar een toilet in het gebouw was,moesten zowel de kerels als Lia van dit toilet gebruik maken. Daar hadnog nooit iemand bezwaar tegen gehad. Toch was het een leuk gezicht. Dechauffeur kwam binnen en trok zijn lul uit zijn broek om te gaan pissenen hij ziet daar Lia staan met haar rokken omhoog, klaar om geprikt teworden. "Stond je op me te wachten?" vroeg hij haar en ze zag dat zijn lulals een komeet omhoog schoot. Ze moest nu ook toegeven dat het een ko-mische situatie was en ze hield lachend haar rokje nog steedsomhoog en zei: "Nou vooruit, kom er maar eventjes in, maar doe het welsnel, want ik ben al weer veel te lang van de telefoon weg!" Hij draai-de Lia snel om en ze pakte zich vast aan de wastafel. Hij gooide haar rokover haar billen naar boven en duwde zijn kloppende eikel in haar kutje.Ze was nog steeds zalig glad van binnen. Het raggen kon beginnen. Hij haddie week waarschijnlijk niet veel geneukt, want hij gingals een wilde tekeer en Lia had moeite om zich staande te houden. Zijnhanden gingen onder haar door en hij vond haar bungelende tieten, die wildmeezwaaiden met elke ram van zijn lul. Ze hoorde hem hijgen in haar neken het duurde dan ook niet lang of hij kwam grommend tot zijn hoogte-punt. Lia had helemaal geen orgasme maar ze deed net alsof ze hemelsklaarkwam en zei: "Ooo, wat kan jij neuken zeg, ik ben helemaal op". Zijnslikkende pikkie gleed uit haar kutje en hij liep nu stoerkijkend naar de pisbak en terwijl even later de zijkstraal in de potkletterde zei hij: "Ik heb dan ook vele geile vriendinnen hoor!" Lia dieopnieuw haar volgespoten kutje stond te wassen, lachte hem toe en dacht:"Arme ziel,met je grootspraak, je kan nog geen muis tot een orgasme bren-gen". Ze liet hem niets merken, want ze wilde ieder in dit bedrijf totvriend houden, want ze vond het hier eindeloos. Toen hijklaar was met piesen, moest zij ook een plas doen en ze verdween het toi-let in. Die warme straal deed haar erg goed. Ze bleef nog even zittennagenieten. Toen kwam ze met een rode kop het toilet weer af. Ze ging voorde wasbak haar handen staan wassen en keek in de spiegel. Ze lachte naarzichzelf en ze voelde zich geweldig. Net op da moment kwam er een geheelonbekende jongen het toilet binnen. Ze zag de angst in de ogen van dejongen en zei: "Doe rustig je plasje, het toilet is zowel voorheren als voor dames". "Ja mevrouw,ik moet nodig een plas. Maar ik heb nognooit zoiets meegemaakt." Hij haalde zijn lul uit zijn gulp en liet zijnplasje in de pot vallen. Lia ging door met haar haar goed te strijkenmet haar handen. "He, heb je soms een kam bij je?" "Pak hem maar uit mijnkontzak", zei hij en draaide zijn billen in haar richting. Lia kwamachter hem staan en stak haar hand in zijn kontzak. Om hem teplagen kneep ze even zachtjes in zijn volle billen. Ze keek over zijnschouder naar zijn pik, die grote moeite had om in de pot te blijven.Hij begon een erektie te krijgen. Toen kon Lia zich niet meer goedhoud-en en ze pakte de nog nadruppelende lul stevig vast en begon hem zachtjesaf te trekken. De jongen wist niet wat hem overkwam. Lia die zijn aarze-ling bemerkte, fluisterde hem snel in zijn oor: "Wees maar niet bang, hetgebeurt hier wel vaker, ontspan je maar lekker." Dat was nietvoor dovemansoren, want de jongen wist verdomd goed wat hij moest doen.Nog voor Lia besefte wat er aan de hand was, had de jongen zich omge-draaid haar beetgepakt en op de pispot gezet, haar rok omhoog gedaan enhaar benen geopend en zijn lul verdween zeer geoefend met een plof inhaar nog met sperma gevulde kutje. Hij ging in enkele minuten als eenwildebras tekeer en het duurde niet lang of hij had haarvolgespoten. Nog voor dat ze goed gerealiseerd had wat er allemaal ge-beurde, had de jongen zijn gulp alweer dicht en liep haar verdwaasdachterlatend, het toilet weer uit. "Wat een snelheid", zei Lia en zeging voor de zoveelste keer haar kutje staan wassen voor de wastafel. Zewilde net het toilet verlaten, toen haar baas binnenkwam, die vroeg of zeeen klein ventje had gezien. "Ja, die heeft zijn agenda snel geleegd en isdaarna meteen vertrokken". "Wat zeg je me nou? Maar dat was Peter,mijn zoon, die iets kwam brengen wat ik was vergeten.". "Hij deed hetanders verdomd goed", zei Lia. Samen verlieten ze lachend het toilet.Het was etenstijd geworden en Lia at bij mooi weer altijd haar brood in dezon achter het gebouw op. Toen ze het brood op had, vond ze het tijd omhaar aanbidders, die om haar heen waren gaan zitten, te laten genieten.Ze stond op en begon zich wulps bewegend te ontdoen van haarkleding. Alle vier de kerels keken naar haar steeds naakter wordendelichaam. Hun lullen zaten als dikke palen in hun broek, maar ze wistengelukkig dat Lia er altijd wat aan zou doen. Eindelijk was ze helemaalin haar blote kont en de zon bescheen haar fraaie vormen. Haar kuthaartjeswaren nog steeds een beetje nat van het geil van de vorige beurten die zehad gehad. Ze ging lekker ontspannen tussen de vier liggen en wachtte opde dingen die komen zouden. Het duurde niet lang of acht handenstreelden haar overal en de tepels van Lia stonden spijkerhard rechtvooruit. Haar kutje werd af en toe bezocht door drie, vier verschillendevingers en was drijfnat. Vier verschillende tongen bezochten haar monden speelden geile spelletjes met haar tongetje. Ook brachten diezelfde ton-gen haar overige delen van haar lichaam een bezoek. Lia liet zich heer-lijk helemaal gaan en ze genoot met volle teugen van allestrelingen en kusjes. De eerste kerel die zijn lul tevoorschijn haalde kwamdirekt bij haar binnen en hij begon haar met langzame grote halen te neu-ken. De andere drie kerels bleven in een kring om haar heenzitten en kekennaar de twee. Af en toe werd ze nog door hun gestreeld op haar tieten.Het duurde niet lang meer of de eerste kreeg zijn ontspanning en met eengrom smeet hij zijn kwakkie diep in haar buikje. Zonder veel tijd te ver-liezen werd Lia door allevier achter elkaar geneukt en zegenoot er enorm van. Ze wist van zichzelf dat ze niet meer zonder zoukunnen. Gelukkig hoefde dat ook niet, want er waren mannen genoeg op hetbedrijf. Bij de laatste kerel die op haar lag te rammen, voelde Lia dat zezelf ook weer een orgasme ging krijgen. Toen hij dan ook samen met haarklaarkwam, gilde Lia het uit van genot. Binnen vijf minuten waren de ke-rels weer vertrokken. Met een handdoek droogde ze haarkruis af, nadat ze eerst grote hoeveelheden sperma in het gras had la-ten lopen. Wat zat ze vol. Het werd tijd om zich aan te kleden. Ze be-sloot haar slipje maar uit te laten, want die had toch al geen kruis. Ter-wijl ze naar haar buro liep, moest ze af en toe stoppen om met de handdoekde natte plekken op haar dijen weg te vegen. Die middag moest ze een pakjebezorgen en op antwoord wachten. Toen ze door een hele mooie meid was bin-nen gelaten, keek ze haar ogen uit. Het was een enormegrote kamer. Overal hingen de grootste foto's van prachtige mooie vrou-wen met enorme kunstlullen in hun anussen en kutjes. Ze moest toegevendat de foto's haar wel wat deden. Ze voelde hoe haar kutje weer begon tereageren. Toen kwamen er drie dames in de kamer en grepen het pakje vantafel. Er bleken allerlei hulpstukken in te zitten, die lesbische vrouwenveel gebruikten. Kunstpenissen met en zonder spuitinstallatie.Twee lullen aan elkaar. De meisjes werden er hitsig van. Een meisje zatal met haar benen wijd zo'n ding te proberen. Lia keek naar haar kutje.De kunstlul gleed tussen haar schaamlippen door en af en toe een stukjehaar kut in. Lia was nog in de war, maar ook haar natte kutje zette haaraan het werk. Ze pakte nu ook zo'n apparaat en trok haar rokje omhoog enliet het ding erlangs gaan. Er kwam een meisje naar haar toe en ging tus-sen haar benen zitten. Ze nam toen het ding van Lia over. Liasnapte niet wat haar overkwam, maar binnen tien minuten was ze al doordrie orgasmes getroffen en werd ze gek op dat heerlijke snorrende appa-raatje dat door het meisje heerlijk in en uit haar kutje werd gehaald.Toen het meisje ook nog met haar tongetje haar klitje begon te roeren,was Lia helemaal van deze aarde vertrokken. Ze zweefde met haar eroti-sche zeer geprikkelde lichaam enkele meters boven de grond. Zevoelde zich zo verschrikkelijk geil, dat ze kreten begon te schreeuwen.Haar geile kreten deden de anderen opkijken en zagen haar alsof ze ophet punt stond om helemaal van deze wereld te verdwijnen. Gelukkig werdhet op tijd opgemerkt. Het meisje tussen haar benen hield op met likkenen de kunstlul werd stilgezet en uit haar leeglopende kutje getrokken. Volverbazing keken de meisjes naar het vele kutvocht dat eruit liep. Haarhele lichaam trilde en het duurde bijna een half uur voordat Liaweer een beetje bij haar positieven kwam. Alleen de dame die haar hadbinnengelaten was nog in de kamer en bood haar een glaasje met frisdrank."Wil je tegen je baas zeggen, dat het goed is". Lia begreep er geen bietvan, maar ze wilde haar baas nog niet missen, nog voor geen tien kunstlul-len. "Ik zal de boodschap overbrengen", antwoordde Lia en ging terugnaar haar werk. Onderweg dacht ze na over hetgeen ze had mee-gemaakt. Ze had daar voor een stelletje volledig vreemde meiden, zichzelfheerlijk liggen en laten bevredigen. Op de zaak ging ze direkt naar haarbaas en mocht het verhaal pas vertellen, nadat ze de boodschap, dat allesgoed was had overgebracht. Zij vroeg hem: "Wat is dat voor een zaak?"Hij keek Lia even aan, toen zij hij: "Dat is een escorting service. Daarwerken meisjes en jongens die dure klanten een paar onvergetelijke dagenbezorgen." De baas zocht toen plotseling weer toenade-ring tot Lia, maar die had nu wel genoeg gehad voor deze dag. De baasvoelde dat en zei dat ze nu naar huis kon, zodat ze morgen weer geheel uit-gerust zou zijn. Thuis dacht ze na en vond dat ze was geschapen voor haarkerels op het werk en niet voor de vrouwen met hun kunstlullen, hoewelze hemels was klaargemaakt. Ze verheugde zich bij de gedachte om morgenhaar kerels weer lekker te verwennen en sliep heerlijk in.
Aantal keer gelezen:
2489
Beoordeel dit verhaal:
(10 beoordelingen)