Spannendverhaaltje.nl

Hoe jonger hoe heter en beter

-
25-10-2010
Mijn vriend George is een serieuze knaap, al zou je dat aan zijn uiterlijk niet zien. Integendeel, hij is echt het type van de vlotte versierder en de meeste meisjes en vrouwen tussen zestien en vijfenveertig (heel ruim genomen), willen zich graag door hem laten versieren of proberen hťm te versieren. George is leraar
aan een grote scholengemeenschap en vooral in de hogere klas-
sen heeft hij te maken met meisjes die al haast volwassen zijn
en dientengevolge best in staat zijn een leraar zwaar op de proef
te stellen. Gelukkig is George een serieuze knaap die weet hoe
ver hij kan gaan met die jonge dingen, maar toch...
Na het schoolreisje van de derde klas merkte ik iets vreemds op
aan mijn vriend. Hij was erg gesloten en afwezig en ik vroeg me
af wat er toch gebeurd kon zijn op Tessel, waar hij met zijn klas
heen was geweest. Op een middag, hij was toen al meer dan
een week thuis, kwam hij langs toen ik in de achtertuin bezig
was. Ik heb een knaap van een tuin en niemand helpt me er ooit
mee, dus had ik geen best humeur. Bovendien was het druk-
kend weer en de hele tuin stond vol met gras en ander onkruid.
Ik had de smoor in en toen ik George aan zag komen had ik het
helemaal niet meer want hij zou de hele middag natuurlijk blijven
plakken. Zo schoot ik geen barst op.
"Hallo Paul," groette hij somber en liet zich zakken op de stoel
onder de parasol.
"Hallo," zei ik stroef en wilde doorwerken.
"Heb je het druk?" vroeg hij. "Ik wilde met je praten, maar als
je het te druk hebt stap ik weer op.
lets in zijn stem waarschuwde me en ik legde de schoffel in het
gras.
"Wat is er aan de hand, wil je geld van me lenen? "
"Nee, natuurlijk niet," zei hij korzelig. "Het gaat over het
schoolreisje."
"Aha, dus toch. Ik meende al dat er iets met je aan de hand was
nadat je met de dames en heren van je klas op stap bent ge-
weest. Het zijn de dames natuurlijk."
"Zo zou je het kunnen noemen. De heren in ieder geval niet. "
"Ben je verliefd geworden op een van die meisjes?" zei ik spot-
tend.
Hij keek me hoofdschuddend aan.
"Je moest eens weten, het is veel erger. "
Ik zag net mijn vrouw in de keuken en wenkte haar, maakte een
gebaar van drinken en zij knikte. Even later hadden we een groot
glas koud bier voor onze neus staan.
"Je weet dat ik altijd erg voorzichtig ben met mooie vrouwen ,
Paul," zei George en dronk van zijn bier. "Deze keer is het volko-
men uit de hand gelopen en het is mijn schuld niet. Een jaar of
wat geleden was ik zeker wel tegen de verleiding bestand ge-
weest, maar nu kon ik niet.. "
"Je maakt me nieuwsgierig.."
"Ik zal alles van het begin af aan vertellen. O, je mag eerst wel
weten dat het allemaal zo erg is dat ik ontslag heb genomen. Ik
ben over een maand of wat geen leraar meer."
Hij begon zijn verhaal te vertellen en ik luisterde met stijgende
ontzetting .

Ze sliepen in een boerderij en dat sprak de meeste meisjes van
de klas wel aan. De jongste was zestien, de oudste achttien jaar.
Twaalf meisjes en tien jongens, een leraar. Drie meisjes waren
opvallend knap en seksy en zij wisten dat volledig uit te buiten
ook.
Alle jongens wilden wel en na twee dagen waren alle meisjes al
verkocht, op een na. De bizonder knappe Annette, donker en
met een weelderige boezem, zeventien jaar jong en door iedere
jongen aanbeden, wilde niets van een vakantievrijage weten.
Twee andere meisjes, wel aardig om te zien en fris als de mor-
gendauw, speelden maar wat met de jongens en George, dže ie-
dereen goed observeerde, had er aardigheid in. Hij vond het alle-
maal onschuldig genoeg en deed heel voorzichtig mee toen een
van de meisjes hem een beetje probeerde uit te lokken. Hij stoei-
de met haar en paste er wel voor op dat hij geen borsten en bil-
len van het meisje aanraakte, of per ongeluk een hand tussen
haar dijen stak. Ze was erg wild en raakte hem wel aan op een
gevoelige plek, zei dat het de bedoeling niet was en knipoogde.
Dus was het de bedoeling wel, dacht George en hij hield op met
stoeien. Na het avondeten maakten ze een strandwandeling op
blote voeten en iedereen was uitgelaten. Heel onopvallend
kwam Annette naast George lopen en keek hem aan met haar
grote bruine ogen. Toen pas zag hij het vuur dat daar in smeulde.
Een verkeerd woord, een gebaar en zij zou uitbarsten als een
vulkaan. Welke man zou deze eer te beurt vallen? Ze hadden af-
gesproken dat de jongens en meisjes hem tijdens de vakantie bij
de voornaam mochten noemen.
"George, ik heb wel gezien dat Tineke je vanmiddag uitdaag-
de," zei Annette, "je moet voor haar oppassen hoor."
"Foei, dat moet ik voor alle meisjes, Annette."
"Voor haar in het bizonder. Ze daagde je uit, je hoeft maar een
kik te geven en ze komt vannacht bij je op bezoek."
"Weet je dat zeker? Het is maar een onschuldig spel, een beetje
stoeien. Ze is nog maar zestien."
"Denk jij dat een meisje van zestien niet in staat is verliefd te
worden op een man van dertig?"
"Ik weet het niet. Je moet het niet zo zwaar zien, meisje."
Verbeeldde hij zich dat Annette hem een smachtende blik toe-
wierp?
"Ik verbeeld me niets, ik weet toch hoe de meisjes op school
over je praten, George?"
"Ja?"
"Jij weet het niet, ze zorgen wel dat je het niet hoort, maar je
moest eens weten..."
"Ik zou het niet willen weten ook. Maar jij schijnt heel wat te ho-
ren."
"Alles, ze vertellen me alles. Tineke is verliefd op je en wil met
je naar bed en daarom moet ik je waarschuwen. Zij is slecht en
verdorven. Alle jongens maakt ze gek en als het zover is doet ze
niets. Maar met jou zou ze tot het uiterste gaan en dat wil ik niet,
begrijp je?"
"Dat wil je me dus besparen? Misschien wil ik juist wel met haar
naar bed, ze heeft een aardig figuurtje en is heerlijkjong en fris."
"Haar gedachten zijn niet fris," zei Annette heftig en ze keek
hem met een vreemde blik aan. George voelde zich heel vreemd
terwijl zij naast hem liep, gekleed in shorts en een bikiniboven-
kantje waar haar mooie stevige borsten maar net in konden. Ze
was een prachtige meid en daar was hij zich terdege van be-
wust. Voor het eerst voelde hij zijn libido opspelen terwijl hij
naar haar wippende borsten keek en haar krachtige en gladde
dijen."Pas maar op en denk aan mijn woorden, George," zei Annette
nog en holde toen naar een groepje andere meisjes, waar ook
Tineke bij was. Haar woorden lieten hem niet met rust en die
avond toen hij op zijn strozak lag en naar de branding luisterde,
zag hij haar hartstochtelijke ogen weer, en haar sierlijke lippen
met daarachter de verrukkelijke mond. De gedachte aan haar li-
chaam wond hem op en tegelijkertijd bekroop hem een afschu-
welijk schaamtegevoel. Hij begeerde een van zijn leerlingen, al
was het dan bijna een volwassen vrouw. Mocht hij misbruik van
de situatie maken? Ongetwijfeld was zij op de hoogte van de
plannen die Tineke koesterde ten opzichte van hem en was zij
jaloers omdat zij zelf verliefd op hem was.
Bang dat Tineke hem van haar af zou snoepen. Maar nee, dat
kon niet waar zijn! Langzaam kreeg de slaap macht over hem en
vielen zijn ogen dicht.
"George, wil je wakker worden? Alsjeblieft, ik moet je iets be-
langrijks vertellen."
Hij ging zitten en keek naar het binnenvallende maanlicht. An-
nette zat in een dwaze pyama op zijn bed en schudde zijn schou-
der. De druk van haar vingers maakte hem klaarwakker.
"Wat is er, Annette?"
"De andere meisjes hebben een val voor je opgezet. Morgen
zullen ze je verleiden door je met een smoes de duinen in te lok-
ken. Ik wil niet dat het gebeurt, George."
"Waarom niet? Ben je jaloers?"
"Je bent er veel te goed voor," fluisterde haar stem. "En als je
het met alle geweld wilt weten, ja, ik ben verliefd op je. Niet een
klein beetje, zoals een dwaze bakvis. Ik houd van je, George. AI
heb ik het nooit laten merken, ik ben zo gek op je dat ik er niet
van kan slapen. George, ik word er wanhopig van en zou in staat
zijn die meiden te vermoorden. Je moet er niet intrappen mor-
gen, anders bega ik een ongeluk."
"Nou, meisje toch, weet je het zeker?" vroeg George ongelovig.
"Ik kan me dat niet indenken, wie doen er allemaal mee?"
"O, dat merk je morgen wel. Ik heb je in ieder geval gewaar-
schuwd en wat je er zelf aan wilt doen moet je zelf maar weten,
al weet ik wel een oplossing."
"Dat zal wel."
In het licht van de maan zag hij dat zij haar pyamajasje losmaakte
en het vervolgens snel uittrok, waarna hij haar stevige jonge-
meisjesborsten kon zien. Ze bewogen trillend heen en weer, de
tepels tekenden zich als donkere vlekjes af in het zilveren maan-
licht. Vol bewondering keek hij ernaar streelde met zijn ogen de
weelderige vormen en voelde het verlangen in zich opkomen.
Annette keek hem aan met een vage glimlach, ging staan en
trok de pyamabroek uit.
"Dit is een deel van mijn oplossing," zei ze zacht en met inge-
houden hartstocht. Tussen haar prachtige ranke dijen zag hij
een dichte bos donker haar, de buik was soepel en stevig, zoals
haar hele lichaam. Lenig als een hinde wipte ze op het bed en
trok zijn deken weg, ging op hem liggen en zocht zijn mond.
Haar lippen dwongen de zijne open en direkt stak ze haar tong
naar binnen, kreunde en liet een hand over zijn borst naar zijn
buik dwalen. Hij gleed resoluut zijn onderbroek binnen, slanke
vingers streelden door het buikhaar en vonden tenslotte zijn lid
dat al in volle erektie was. Haar hand was klein en mocht ze
schrikken van de afmetingen van zijn pik dan liet zij het niet mer-
ken. Ze streelde handig en wist heel goed hoe zij een penis
moest hanteren om hem te laten genieten. George lag stil onder
haar en voelde de druk van haar heerlijke lichaam tegen het zij-
ne. In hem woedde een hevige tweestrijd. Moest hij toegeven
aan zijn verlangens of was hij verplicht het meisje met zachte
drang te overreden weg te gaan? Hij zou het laatste moeten
doen, maar ze was jong en mooi, de heerlijkheden van haar li-
chaam waren binnen het bereik van haar handen, de verleiding
was zo groot. Welke man zou nu zijn verstand zegevieren onder
dergelijke omstandigheden? Annette ging nu op haar knieŽn
naast hem zitten en trok zijn onderbroek naar beneden, keek
naar zijn stalen erektie en liet hem liefkozend door haar vingers
glijden, daarbij telkens de voorhuid langzaam naar achteren
roetsend. Het was heerlijk en George keek naar haar trillende
borsten en naar de sierlijke dijen, wilde haar aanraken maar
vocht nog tegen zijn eigen geweten dat hem influisterde dat hij
nog kon stoppen met dit gevaarlijke spel. George wilde wel
stoppen, maar net op het moment dat hij het meisje weg wilde
duwen boog zij zich voorover over zijn buik en nam zijn harde en
driftig kloppende lid tussen haar zalige lippen en begon hem gul-
zig af te zuigen. Een ogenblik lag hij met ingehouden adem, liet
het heerlijke gevoel op zich inwerken en gaf zich toen kreunend
over aan het hevige genot dat haar lippen en tong hem verschaf-
ten.Hij was nooit veel gewend geweest, žmmers niet alle vrouwen
willen een pik in hun mond nemen...
Annette ging echterheel ver en stroopte in een strelende bewe-
ging met haar lippen en tong de voorhuid van zijn penis heen en
weer, ondertussen heerlijk zuigend en met zijn teelballen spe-
lend. Na een minuut of wat hield ze op en kwam op hem liggen,
haar knieŽn aan weerskanten van zijn lichaam.
"Lieveling, o lieveling," fluisterde zij hartstochtelijk en zoende
hem pal op de mond, met haar tong langs zijn lippen strelend. Ze
liet haar zoete speeksel in zijn mond lopen en slorpte het weer
in haar eigen mond.
Hij voelde haar strakke borsten op zijn lichaam en werd er zo op-
gewonden van dat hij in een opwelling zijn armen om haar
heensloeg en haar tegen zich aantrok.
"Annette, waarom je dit doet weet ik niet, maar ik kan geen
weerstand meer bieden aan mijn verlangen."
Ze zoende hem heet en tastte naar zijn pik.
"Ik wist wel dat je naar mij verlangde, George. O, nu gaat mijn
grote wens in vervulling, neem me."
Hij streelde haar volle borsten en schrok van de hardheid van
haar kleine tepels.
"Meisje, ik mag je niet nemen. Een leraar die met een leerling
naar bed gaat."
"Nee, ik heb jou verleid, jij mij niet."
Die woorden sprak ze heftig uit en George schrok ervan. Maar
veel tijd gunde zij hem niet en met grote voortvarendheid begon
ze hem te zoenen, haar heerlijke tong in zijn mond rondwerve-
lend en met haar ene hand zijn lange penis op en neer bewe-
gend. Heerlijk vond hij het en met grote wellust zoende hij haar
terug, duwde zijn tong tegen de hare en betastte haar jonge li-
chaam. Toen zijn handen over haar prachtige gladde en stevige
billen gleden en die van elkaar trokken genoot hij pas echt. Er
was een diepe vallei tussen de twee helften van haar meer dan
verrukkelijke kontje en toen hij aan haar anusje voelde begon zij
nog harder te hijgen en beet hem fel in zijn tong, kreunde en
kneep hard in zijn pik.
Toen liet hij zijn hand tussen haar mooie dijen glijden en bewerk-
te haar kut die onmetelijk ver openstond en nat was als een
dweil. Verder was het een verrukkelijk dingetje met gezwollen
schaamlipjes, glad en warm. Zonder moeite gleed zijn ene vin-
ger diep in de schede en met zijn duim duwde hij hoog tussen
de plooien van de schaamlippen.
"Mmmm," kreunde het meisje en ze zoende hem zo heet dat hij
geen adem meer kreeg.
"Oooh," piepte ze en lag op hem te schudden en te schokken
toen hij nog een vinger in haar delikate dingetje schoof.
"Lief klein ding, lekkere hete lellebel van me," fluisterde hij en
beet in haar oorlelletje. Sommige vrouwen werden daar opge-
wonden van en ook bij Annette miste het zijn uitwerking niet.
Grommend zoog zij zich aan hem vast, alsmaar rukkend en trek-
kend aan zijn slijmerige pik die als een paal in haar hand lag.
"Neuk me, oooh, neuk me nu, steek je lul diep in me, George, ik
wil dat je het met me doet, lieve jongen," kermde ze en zoende
hem fel, kneep in zijn teelballen en ging met haar kut op hem lig-
gen, probeerde zijn erektie in haar kutje te krijgen, maar faalde
uit onervarenheid. Met een kreet van hete teleurstelling ging ze
op hem zitten, tilde haar fraaie billen op en schoof net zo lang tot
zijn pik precies op de goede plaats zat en naar binnen gleed. Ze
hoorde het heerlijke zuigende geluid van haar schede die de pik
ontving en voelde hoe het grote en warme ding in haar drong.
"O, wat gaat dat heerlijk," fluisterde ze en sloeg haast dubbel
toen George haar klitje tussen zijn vingertoppen nam en het heel
fijn heen en weer rolde.
Hij trok haar omlaag en zoende haar heerlijke mond.
"Jij moet de bewegingen maken, schatje, ik kan niet veel begin-
nen onder je lekkere lichaam. O, schat, wat ben je heerlijk, wat
zit mijn lul fijn in je kutje, zo lekker strak... oooh."
"Spuit je straks alles in mijn buik?" vroeg ze en beet zich grom-
mend aan hem vast.
"Ik spuit me helemaal leeg, zeg het maar als je zo ver bent,
schatje. Toe maar, op en neer met je lekkere kontje, toe maar,
oooh, wat lekker diep stoot ik in je kut."
"Heb ik een lekker dingetje, George?" vroeg ze opwonden.
"Het lekkerste kutje waar ik ooit in ben geweest, een zalig klein
neukholletje, als je zo doorgaat kom ik direkt klaar, liefje."
"O, je hebt zo'n zalige neuker, je stoot zo lekker in me, voel toch,
oooh," jammerde het meisje en zij tilde haar billen hoog op, liet
ze weer sidderend zakken en bleef hijgend op George liggen,
kneep haar kutje samen en zoende en beet hem. Ze werden he-
ter en heter, het kutje werd erg strak en glibberig, George greep
in opperste ekstase haar mooie strakke billen en vuurde haar
aan. Ze bewoog zich snel en krampachtig, voelde de staaf in
haar kut schokken en riep: "Ja, ik voel het, je moet nu spuiten,
oooh!"George hoefde niets te doen. Terwijl hij haar zoende en overal
streelde, verrukt over haar mooie wulpse vormen en de zachte
veerkrachtigheid van haar soepele lichaam, bereikte hij een flit-
send hoogtepunt dat hem in vuur en vlam zette. Kermend spoot
hij zich leeg in de jonge schoot van het wippende en schokken-
de meisje.
"Allemaal voor jou, Annetje, allemaal voor jou, voel je het
goed?"
"Meer, meer, harder, veel meer, spuit me vol, naai me, naai me,
neuk me, oooh, wat vreselijk lekker is dat, wat ben je een schat,
George. O, daar komt nog meer, nog meer, aach, wat maak je
me geil en gelukkig, voel je hoe ik klaarkom?"
Ze jubelde het uit en George had nog nooit gevoeld hoe hevig
een vrouw kan klaarkomen.
Het kutje van het meisje kneep zijn lul haast af in een eindeloos
lijkende serie krampen die in een snel ritme door de vaginaspie-
ren werden geproduceerd. Hij hield haar vast, streelde haar
strakke schaamlippen en kneep masserend in haar stevige bil-
len. Met een diepe zucht tilde het meisje haar onderlichaam
hoog op, zodat de eikel buiten haar kut floepte, stootte toen met
een wilde kreet haar bekken weer omlaag en perste zich wild
kreunend op zijn pik die nu de laatste druppels sperma naar bui-
ten spoot.
"Om dood te gaan," mompelde Annette en ze bleef trillend op
hem liggen.
"Sensationeel," fluisterde George en hij streelde haar ranke rug
en de fijne billen eronder.
"Dat was het zeker," beaamde zij. "Dit was het einde."
"Jij bent sensationeel," zei hij. "Ik heb nog nooit zo lekker een
vrouw gehad. Of eigenlijk heb jij mij genomen, kleine wilde kat."
Ze keek hem lachend aan. De gloed in haar ogen was nu
gedoofd.
"Vond je het erg om door een onervaren meisje te worden ge-
nomen, George?"
"Nee, het was volmaakt, schat."
Ze zoenden en streelden elkaar en voelden zich volmaakt geluk-
kig.

"Een mooi verhaal," zei ik. "Moetje daarom zo treurig kijken? Je
mag blij zijn dat zo'n heerlijk jong meisje met je naar bed wilde."
Hij schudde zijn hoofd.
"Het muisje heeft nog een staartje, Paul. Ik heb ontslag geno-
men."
"Dat was niet nodig geweest.'Je had gewoon door kunnen
gaan met dat kind."
"We zijn ook doorgegaan. Paul, een leraar die met een leerlinge
trouwt, kan dat? Samen op dezelfde school, stel je dat eens
voor. "
"Nee, dat kan niet," gaf ik toe. "Maar je hoeft toch niet met haar
te trouwen? Of is ze in verwachting?"
"Nog niet. Ik wilde met alle geweld met haar trouwen. Annette
wilde gewoon doorgaan en over een jaar of wat trouwen, maar
dat kan ik niet. Alles of niets, dus trouwen."
Ik knikte.
"Dan moet ik je dus feliciteren? Prachtig, ik ben jaloers op je,
wanneer is de bruiloft?"
Hij keek me ongelovig en opgelucht aan.
"Neem je het zo gemakkelijk op, Paul? Ik kon haar vader,
wezen."
"Maar je bent het niet. Man, je hebt een lot uit de loterij getrok-
ken. Laat alle mensen die je met de vinger nawijzen maar lullen,
jij duikt met een prachtige meid de koffer in en zij zijn jaloers. Ik
ook trouwens."
"Dus jij kunt het je wel voorstellen dat ik met haar wil trouwen?"

Ik keek zuchtend naar de blauwe hemel.
"Voorstellen? Man, weet je wat mijn ideaal nu is? Ik zou wel ie-
dere nacht met twee van die hete mokkeltjes in bed willen lig-
gen en verdomd, ik doe het ook nog eens, het lijkt me
eindeloos!"
"Nou, voorlopig heb ik wel genoeg aan een," zei George. "Man,
zo'n jong ding maakt van je pik een kurketrekker!"
En dat nam ik maar al te graag van hem aan.
Aantal keer gelezen:
281
Beoordeel dit verhaal:
(10 beoordelingen)