Spannendverhaaltje.nl

Het leven begint bij 40

-
21-10-2010
Het leven begint bij veertig.
Een cliché misschien, maar ook een waarheid als een koe. Dat ondervond ik en ondervind ik nog steeds aan den lijve toen het tussen An en mezelf niet meer zo best begon te boteren. Het was moeilijk om een duidelijk aanwijsbare reden op te geven voor de achteruitgang van ons huwelijk. We maakten haast nooit ruzie, kibbelden zelfs bijzonder weinig, maar toch zat de klad er duidelijk in. Hoewel zowel An als ik de huwelijkstrouw hoog in het vaandel voeren en ik zonder blozen mocht stellen dat ik haar in vijftien jaar huwelijk nog nooit bedrogen had, begon ik het steeds lastiger te krijgen om niet eens een keer toe te geven aan mijn driften. Ik werkte als administratieve kracht in een klein revalidatieziekenhuis en de zestig personeelsleden waren overwegend vrouwelijk. U begrijpt dat ik het sommige momenten erg lastig kreeg, want de dames vertegenwoordigden een staalkaart van de vrouwelijke bevolking in het algemeen: van jong tot ouder, van slank tot dik, van klein tot groot, van blond tot zwart, van ronduit stom tot intelligent, en in alle mogelijke afmetingen. En sommigen lieten duidelijk merken dat ze op de een of andere manier in mij geïnteresseerd waren. Maar zolang alles goed ging tussen An en mij, dacht ik er niet eens aan om haar te bedriegen. Ondertussen hoopte ik van haar hetzelfde, en weigerde ik trouwens stil te staan bij die mogelijkheid, onder het motto: wat niet weet, niet deert. Maar, zoals gezegd, dat veranderde geleidelijk zonder direct aanwijsbare reden. De routine sloop in ons huwelijk binnen, en naarmate de jaren vorderden, bleken we buiten het seksuele erg weinig gemeenschappelijke interesses te hebben, zodat we mekaar uiteindelijk niet zo veel bleken te vertellen te hebben en we een saai, tevreden koppel werden. Onze relatie kende geen dieptepunten, maar ook geen hoogtepunten. Als paar vegeteerden we. Tenslotte werd ook de seks een routine, en kwamen we er op de duur nog slechts een keer om de drie weken toe, om het nog eens te doen. We hadden hieruit onze besluiten kunnen trekken, maar zoals de verstokte roker weet: gewoontevorming is moeilijk tegen te gaan. Of, om er een ander cliché tegenaan te gooien: je weet wat je hebt, maar je weet niet wat je zal krijgen. En dus kabbelde ons leven rustig verder. Maar een man had nu eenmaal zijn fysieke behoeften. Als je een gezonde, normale seksuele belangstelling hebt, vertelt je lichaam je vroeg of laat dat het iets mist. En daar zijn geen principes over huwelukstrouw tegen opgewassen. Mijn weerstand tegen duidelijke verleidingspogingen brokkelde dan ook stilaan af. De eerste die er in slaagde om een bres te slaan in mijn goede voornemens was Elise. Ik was achtendertig en zij zevenenveertig, toen ze een auto-ongeval kreeg. Ze was? Ziekenhelpster, niet bepaald dom, maar ook niet bijster intel1igent, en ik had me al van op bet eerste moment seksueel tot haar aangetrokken gevoeld, hoewel geen haar op mijn hoofd eraan dacht om op haar verliefd te worden. Ze was net het type waarmee ik ruzie zou maken, maar voor de rest pasten onze karakters helemaal niet bij elkaar. Onze contacten waren dan ook eerder beperkt, ook al omdat ik eerst net niet uit was op een avontuurtje. Dat nam nochtans niet weg dat ik verschrikkelijk op haar geilde, en me vaak op het toilet moest terugtrekken om stoom af te blazen en mijn zaad te verspillen, zoals het zo eufemistisch in de bijbel wordt uitgedrukt Het nam ook niet weg dat ik merkte dat ook zij belangstelling voor me had. De manier waarop ze naar me keek en lachte sprak boekdelen. Dat maakte net voor mij uiteraard nog lastiger. Gelukkig verdween ze toen maandenlang uit mijn leven, toen ze haar auto-ongeval kreeg en eerst een paar weken in bet ziekenhuis verbleef en daarna verscheidene maanden thuis moest herstellen. Ondertussen vernam ik dat haar huwelijk spaak gelopen was en dat haar man ervandoor was gegaan. Nogal wiedes: toen ze haar ongeval kreeg, zat ze namelijk in de wagen van haar minnaar. Dat laatste feit bleef opgeborgen m een vakje van mijn geheugen; ik wist nu dat ze beschikbaar was. Toch was ik niet bewust van plan haar te versieren. Nog steeds waren mijn principes sterk dan mijn lustgevoelens, hoe weinig redenen ik ook nog had om zo te denken en te handelen. Toen Elise op een goede dag in mijn kantoor binnenviel om de administratieve formaliteiten van haar terugkeer op het werk te regeren, was dat een complete verassing voor mij. Ik was haar zelfs bijna vergeten, zoals iemand waarop je alleen maar geilt, enkel sporadisch in je gedachten opduikt. Haar aanwezigheid overviel me zo erg, dat mijn lustgevoelens weer in alle hevigheid opdoken, en dat ik net de tijd kreeg om mijn verweer op te bouwen tegen baar jovialiteit en uitnodigende glimlach. Ze noemde me meteen bij mijn voornaam, hoewel ik enkele treden hoger stond op de carrièreladder en ze me normaal meer formeel had moeten aanspreken. Her was een teken aan de wand dat ik haar niet op de een of ander manier terechtwees, maar haar ook meteen Elise noemde. Ze deed alsof we altijd al de beste vrienden waren geweest en alsof ze verschrikkelijk gelukkig was om me terug te zien. Misschien was ze dat ook wel, zoals had kunnen blijken uit het verdere verloop van ons gesprek. Ik voelde me vreselijk week worden en betrapte mezelf erop dat ik geeneens zin had om mijn afweer op te bouwen, integendeel: ik bestookte haar met vragen over haar ongeval en zij vertelde honderduit, tot in detail. Ik kwam alles van haar te weten. En dus ook dat het ondertussen niet alleen met haar echtgenoot tot een breuk gekomen was, maar ook met haar minnaar, "waarvan ze toch nooit echt gehouden had. Hij had zo bij baar aangedrongen op een relatie, dat ze uiteindelijk toegegeven had. En ik knikte maar, terwijl ik er het mijne van dacht. De dokter die haar verzorgd had, had haar trouwens ook het hof gemaakt, vertelde ze trots. Meteen wist ik waar de klepel hing. Ze had blijkbaar constant behoefte aan bewondering, lokte die half onbewust zelf uit, om dan het applaus in dank te aanvaarden. De beloning voor de bewonderaar volgde dan soms in natura, als ze hem aantrekkelijk genoeg vond. De hele tijd liet ik mijn blikken wellustig over haar glijden. Reden trouwens waarom ik haar niet uitnodigde om te gaan zitten, als ze recht stond, kan ik des te beter de contouren van haar lichaam bewonderen. Ze was, zoals de meeste personeelsleden, gekleed in een schort - wit voor het verplegend personeel, blauw voor het onderhoudspersoneel, waaronder ze enkel slipje en beha droegen. Je kon er niet echt doorheen kijken maar hoe meer die schort aansloot, hoe beter je haar vormen kon onderscheiden. Je zag duidelijk hun ondergoed zitten, merkte de kleur en de vorm, en wist dus perfect hoe ze er naakt uit zouden zien. Als je het geluk had dat ze zich bukten, kreeg je een prachtige inkijk op hun hafnaakte boezem op de koop toe. Ik verlustigde me dan ook uitgebreid aan Elise's wulpse vormen. Volgens de geldende normen was ze te klein: bijna een hoofd kleiner dan ik en niet slank genoeg, maar blijkbaar hield ik er onbewust andere normen op na. Ze wond me seksueel op als geen andere vrouw, stevig gedrongen als ze was. Telkens ze me niet rechtstreeks in de ogen keek, dwaalden mijn blikken snel over die middelmatig grote, oerstevige boezem, brede schouders en heupen, relatief smalle taille en dikke, gestroomlijnde benen. Er ontstond dan ook al snel enige beroering in mijn onderste regionen, en ik voelde hoe mijn zijwaarts zittende piemel langzaam maar zeker naar boven kroop. Toen ze me een litteken aan haar knie toonde, daarbij vooroverboog, en me die twee tegen elkaar geprangde, stevige ballonnen van tieten liet bewonderen, floepte hij in één tijd naar boven. Ik prees me gelukkig dat ik op een stoel zat. Ik voelde me zwoel en broeierig als een tropische nacht, en ik wist dat vijftien jaar trouw daar ter plekke op de helling kwam te staan. Ik begon zelfs al manieren te verzinnen om haar te versieren, zonder mijn gezicht te verliezen, want ik was zeventien jaar geleden namelijk voor ik mijn vrouw had leren kennen, dat ik nog toenaderingspogingen tot het andere geslacht had gemaakt. Toen ze dan ook beweerde dat de dokter die haar verzorgd had, wel iets in haar had gezien, flapte ik er dan ook gretig uit: "Hij is de enige niet" Later zou ik dit soort dingen zonder verpinken kunnen zeggen, maar nu, na al die jaren van opgekropte geilheid en door de manier waarop ze me opwond, begon mijn hart verwoed te bonzen in mijn keel. Ze glimlachte haar rijen sterke, witte tanden bloot, koket en gecharmeerd.- "Ach zo, jij dus ook!" deed ze blij verast. Voor haar was het de zoveelste bevestiging van haar ego, voor mij was het een lapsus, waardoor mijn ontrouw een aanvang zou nemen. Dat voelde ik overduidelijk aan haar reactie. Het was alleen nog een kwestie van tijd, en het zou enkel nog van mij afhangen. En wat dat betreft, voelde ik dat ik verloren was. Ik had geen zin en geen wilskracht meer om terug te krabbelen. "Reken maar!" praatte de geile vogel in mij haar naar de mond, "Voel maar eens hoe mijn hart slaat.' Wist zij veel dat die snelle hartslag alleen maar betekende dat ze me bloedgeil maakte, en dat het gevoel van een zonde te begaan de zaak nog erger maakte. Ze legde zonder schroom haar handpalm op mijn hartstreek, en voelde mijn akker daarwild tekeer gaan.- "Oh!" riep ze uit, deze keer honderd percent venast en verbaasd, "Straks krijg je nog een infarct. Nee, ik meen het!" "Kun je nagaan wat ik voor je voel." Zei ik.Mijn stem trilde als een riet van emotie en verterende lust. Ze glimlachte koket en liet er verder geen gras meer over groeien. Haar hand pakte de mijne beet en gaf er een bemoedigend kneepje in. Ik liet niet meer los en we begonnen mekaars hand te aaien als twee verliefde schoolkinderen, terwijl verliefdheid zowat het laatste was dat er bij me opkwam. Zin om haar te bespringen des te meer. En ik vermoedde dat het bij haar niet veel anders lag.- "Je bent geweldig knap, weet je dat." vleide ik als een volleerde rokkenjager. Voor zover Elise nog een duwtje nodig had, miste dat zijn uitwerking niet. Ze moest wel merken dat ik ondanks mijn leeftijd nog een groentje was op dit gebied, en kwam me zelfs wat tegemoet. Ik zou later merken dat het niet altijd zo makkelijk verliep, maar bij Elise was ik er zeker van dat ze in gedachten al met haar benen open lag.- "Je hoeft niet verlegen te zijn." zei ze, "Raak me maar aan als je dat graag doet. Voel maar eens hoe stevig ik nog ben."Dat zou ze wel niet uit zichzelf hebben, dacht ik. Ze scheen te beseffen dat de meeste mannen een voorkeur hadden voor een stevig vrouwenlichaam, en waarschijnlijk had ze dat al heel vaak gehoord, zodat ze wist welke troeven ze kon uitbuiten om een man te lijmen.En ik wilde op dat moment maar al te graag gelijmd worden. Zodoende aarzelde ik geen seconde meer en maakte gretig gebruik van de zo gul geboden gelegenheid. Ik liet haar hand los en begon haar met beide handen te strelen, als een groentje, nog niet beseffend wat me overkwam, en niet goed wetend hoever ik kon gaan en hoe ik het moest aanpakken.Tegenstand ondervond ik nochtans niet. Ik bleef wat onhandig op mijn stoel zitten en aaide haar behoedzaam, terwijl ze naderbij kwam en tussen mijn benen ging staan. Raar stevige billen werden tegen de mijne gedrukt en dat was een overweldigend gevoel, nog versterkt door het feit dat ze de eerste vrouw in zeventien jaar was die me aanraakte, mijn eigen vrouw uiteraard niet te na gesproken en ook door het bij mij sterk aanwezige zondebesef. De verboden vrucht die zo heerlijk smaakt, en des te intenser als je er lang hebt moeten op wachten.In hel begin streelde ik haar over haar schort been, maar die sloot zo nauw aan dat ik haar wulpse vormen uitstekend kon voelen. Veel had ik trouwens niet nodig. Mijn lul bereikte een graad van stijfheid die hij in jaren niet meer bereikt had en was letterlijk zo heet als een straalkacheltje. Mijn onderstel stond in vuur en vlam en mijn slipje was zo nat van het overvloedige voorvocht, dat mijn paal erin kon zwemmen. Ik voelde mijn eikel bij iedere beweging heerlijk tegen mijn slip schuren.Mijn handen gleden over de zijkant van haar machtige billen, en ik droomde weg naar een volgende stap, waarbij ik tussen die benen zou liggen en mijn tamp in haar zou rammen. Maar zover was het voorlopig nog niet. Ik gleed nu verder naar boven, tot in haar taille, om dan naar achteren te gaan en haar kont beet te pakken.-"Daar heb ik misschien een ietsje te veel." Zei ze wat aarzelend.Ergens was er dus toch een deukje in haar overigens goed ontwikkelde gevoel van eigenwaarde.- "Ben je mal! Antwoordde ik met mijn bibberstem, "Dat vind ik net zo leuk. Je hebt een lekkere kont."- "Wees dan niet zo verlegen." Zei ze, "Laat je maar gaan."Dat viel niet in dovemansoren. Zo'n uitnodiging kon ik moeilijk afslaan. Mijn handen gleden onder haar schort, en terwijl ze verder naar boven gingen, stond ik tegelijkertijd recht. Nu was het hek pas goed van de dam. Mijn pik werd zo stijf als een hark toen ik haar tegen me aan drukte, en ik zweefde volledig weg. Ik voelde me als een ex-roker die na jaren weer een sigaret opsteekt en bedwelmd raakt als hij inhaleert; een sensatie die hij zich herinnert, maar allang niet meer aan den lijve ondervonden heeft.Ze had de lekkerste kont die ik ooit onder mijn handen had gevoeld, en haar kleine slipje accentueerde dat nog. Begerig greep ik de kaken van haar kont vast en kneep er wellustig in, terwijl ik mijn lippen gulzig op de hare drukte en mijn tong bij haar naar binnenliet schieten. Ik vreesde dat mijn hart nu elk moment door mijn keel kon schieten en mijn penis uit zijn jasje zou wippen.Hoewel ik maar niet genoeg kon krijgen van die stevige, maar toch zachte kont, liet ik haar tijdelijk los en begon zenuwachtig aan de knopen van haar schort te frunniken.- Dit is te gevaarlijk." Zei ze, en ik voelde een hevige teleurstelling door me heen gaan.Op de een of andere manier moest mijn zaad eruit kunnen komen. Ik had nu al de indruk dat ik een langzaam, voortdurend orgasme beleefde."Straks klopt er iemand op de deur, en in de staat waarin we verkeren, is er geen vergissing mogelijk waarmee we bezig zijn." Voegde ze eraan toe.Ze zag er inderdaad even verwilderd en hitsig uit als ik.- "Laten we naar de toiletten gaan." Zei ze.Goed, het was weer eens wat anders, en maakte het nog spannender. Zij ging vooruit, en ik wachtte een minuutje vooraleer ik haar achterna ging, op weg naar de hemel.Ik beefde over mijn hele lichaam en mijn gezicht voelde koortsig aan, terwijl mijn piemel zo nat en kleverig was als een pot lijm. De toiletten van deze verdieping lagen in een gang die weinig gebruikt werd, en dat gold ook voor de toiletten zelf. Ik ontmoette dan ook niemand in de gang en de kans was bijzonder gering dat iemand gebruik zou maken van een belendend toilet terwijl we bezig waren met onze stichtende werkzaamheden.Ik bereikte ongestoord het paradijs en gaf het afgesproken klopsignaal. Niet zodra had ik de deur achter me op slot gedraaid, of ik; besprong Elise als een wildeman. Ze was een vrij passief type op sexgebied, dat zich bij voorkeur liet doen, maar dat kwam me goed uit. Ik was zo opgewonden dat ik geen zin had om spelletjes te spelen. Het enige war me op dat moment interesseerde, was zo snel mogelijk dat ziedend sperma in haar kut te drijven.Ik drukte Elise met haar rug tegen de muur en ging verder met wat ik daarstraks begonnen was: het losknopen van haar schort. De knoopjes reikten maar tot onder haar borst, het was zo'n ding waar je moest in klauteren Toen ik ze eindelijk zenuwachtig losgewriemeld had, liet ik mijn handen vliegensvlug onder haar schort schieten en trok ik hem naar onderen, tot hij op haar heupen rustte.Ik kreunde spontaan toen al dat fraais zo voor mij geëtaleerd werd. Elise was een donker type en haar gebronsde huid liet haar stevige lichaam nog beter tot zijn recht komen. Hoe was het mogelijk dat een vrouw van negenenveertig nog zo'n lijf in huis had, waar de meeste jonge meisjes jaloers konden op zijn.Haar leeftijd was trouwens een element dat me een bijkomende kick gaf. Het streelde mijn ego dat een twaalf jaar oudere vrouw met me wilde vrijen.Terwijl ik mijn bekken tegen haar aandrukte, bezatte ik mijn blikken aan de aanblik van dat prachtige, volle, gestroomlijnde lichaam met die wulpse, opwindende vormen. De loutere aanblik van haar naaktheid deed me haast klaarkomen: ik voelde mijn lul pulseren. Ze had een ongelooflijk gave huid, zonder een enkele oneffenheid, glanzend van de stevigheid. De aanzet van haar borsten vormden twee mooi ronde, halve bollen, niet overdreven groot, maar ferm tegen elkaar geprangd. Mijn ogen puilden uit hun kassen bij het aanschouwen van al dat moois, en ik pakte gretig haar beide schouders vast. Terwijl ik haar streelde, kneep en kneedde, openden we wijd onze mond en begonnen terug aan een tongkus, wild en ongeremd. Toen ik die prachtige schouders, bovenarmen en rug volledig verkend had, daalden mijn handen af naar die verlokkelijke tieten van haar. Ik knipte nerveus haar beha los en nam die twee perfecte prammen in mijn handpalmen. Haar donkerbruine, middelmatig grote tepels stonden zo stijf als mijn lul. Elise sloot haar ogen en genoot. Haar gezicht ontspande zich volledig en er lag een zalige glimlach op haar lippen. Zonder de psycholoog te willen uithangen: ze had een gezicht als een bereidwillige hoer. Het leed geen twijfel dat ze weinig kieskeurig was en dat ik niet de enige zou zijn die haar zo gemakkelijk en zo snel zover kreeg. Maar dat kon me geen bal verdommen. Het enige wat me interesseerde, was dat ze een prachtig lichaam had en dat ik daar onbelemmerd mijn gang kon mee gaan. En dat deed ik. In deze houding was mijn bewegingsvrijheid wat beperkt, en ik wilde haar helemaal voelen.- "Draai je om." fluisterde ik haar toe. Ze voldeed bereidwillig aan mijn verzoek. Ik bewonderde enkele ogenblikken haar volmaakte, gave rug en liet mijn handen wellustig over die warme, naakte huid glijden, waarna ik me vliegensvlug ontdeed van mijn hemd, mijn broek en mijn slipje liet zakken. Met romantiek had het allemaal weinig te maken. Ik was gewoon supergeil en wilde aan mijn trekken komen. Nu trok ik ook haar schort helemaal naar beneden. Ik kreunde bij de aanblik van dat ongelooflijk stevige, gestroomlijnde lijf, met de geprononceerde kont in het te kleine slipje. Dan moest ook haar slipje eraan geloven: het volgde dezelfde weg als haar schort, zodat ik haar in al haar naakte glorie kon bewonderen. Een zucht van genot ontsnapte me, toen ik mijn naakte lichaam tegen haar blote achterlijf aandrukte én haar warmte door me heen voelde zinderen. Ze voelde nu ook duidelijk de ravage die ze in mijn onderste regionen aanrichtte.- "Ik schijn je behoorlijk op te winden." stelde ze gevleid vast.- "Het is alsof ik het voor de eerste keer ga doen." fluisterde ik, "En het is in elk geval de eerste keer dat ik zo'n geweldig lichaam als het jouwe mag betasten." Ik meende het nog ook, want ik ging kompleet uit de bol. Elise vleide haar hoofd achterwaarts op mijn schouder en mijn tong schoot onmiddellijk weer tussen haar lippen, waar ze in een wilde werveling de hare ontmoette. Mijn handen gleden op hun beurt terug naar haar verleidelijke tieten en begonnen ze gretig te kneden, terwijl ik mijn natte eikel hitsig tegen haar volle kont aanwreef. Dan liet ik mijn linkerhand verder naar beneden glijden, over haar platte, harde buik, naar haar kroezige, zwarte schaamhaar, tot mijn samengeknepen vingers het paradijs bereikten. Haar schaamlippen waren al even stevig als de rest: een perfect gevormde, rechte spleet, nat van haar kutvocht. Eerst omklemde ik ze met mijn platte hand, nadat ze gewillig haar benen had gespreid. Dan begon ik haar met enige druk te masseren, op en rond haar schaamlippen. Haar billen waren satijnzacht als babybillejes en ik kon maar niet genoeg krijgen van het beurtelings aanraken van die gladde huid en van het donzige, vochtige schaamhaar. En dan, terwijl onze tongen hun wild duel uitvochten en mijn rechterhand haar harde tieten zowat tot moes kneep, drong mijn linkerwijsvinger onverwacht diep door in die doornatte kut. Dat gevoel was op twee na het beste dat een mens hit overkomen. Met je tong is het nog leuker, en het doorstoten van je lul in een warme kut is het absolute einde. Maar ook deze ervaring mocht er best wezen. Elise kreunde zacht en begon ritmisch met haar lijf te kronkelen, aldus mijn opgehitste paal aan een onmenselijk genotvolle massage onderwerpend. Het voorvocht droop er nu letterlijk af. Mijn wijsvinger kreeg al gauw gezelschap van mijn andere vingers, en ik dolde lustig rond in die lekkere kut. Telkens ik toevallig haar gezwollen clitoris beroerde, drukte Elise haar kont hevig tegen me aan. Toen ik mijn lusten voldoende had kunnen botvieren, besloot ik haar dan ook eerst even te verwennen, vooraleer tot de grote finale over te gaan. Terwijl ik haar rechtertepel tussen duim en wijsvinger wreef, oefende ik van onderen enige druk uit met mijn gestrekte vingers, die ik dan cirkelvormige bewegingen liet beschrijven. Elise ging nu op haar beurt uit de bol en kronkelde onder mijn aanrakingen. Ik werd daardoor nog beter dan ik al was en verminderde de druk niet meer, want ik wilde nu zo snel mogelijk mijn paal in haar stoppen. De jongen was zo opgewonden dat ik vreesde, voortijdig klaar te zullen komen. Lang stelde Elise mijn geduld niet op de proef. Met een langgerekt, ingehouden gekreun kwam ze schokkend klaar, haar malse billen rond mijn hand klemmend en haar kont tegen me aandrukkend, alsof ze achterwaarts in me wilde kruipen. Zelf kon ik nauwelijks wachten tot haar geboortegolven uitgedeind waren. Zonder mijn gulzige handen een moment van dat heerlijke lijf te trekken, ging ik alvast zitten op de dichtgeslagen toiletbril. Elise liet me niet lang op mijn honger. Ze kwam over me heen zitten, steunend met haar handen op mijn knieën en met haar benen wijd open. Dan pakte ze mijn pik beet. Die aanraking alleen al deed me bijna spuiten. Snel en met een accuratesse die ervaring verraadde, bracht ze mijn hete knaap tot aan haar schaamlippen. Ze dreef mijn eikel bij haar naar binnen en ik dacht dat hij zou ontploffen. Maar die kans gaf ze hem niet. Ze liet mijn piemel los en liet zich dan in één tijd over mijn staalharde lul glijden, tot hij tot aan de wond in die goddelijke kut verdwenen was. Ik verloor alle begrip van tijd en ruimte en voelde alleen nog mijn paal in dat natte holletje. Nu kwam ook Elise in actie. Met die krachtige, gespierde benen van haar begon ze moeiteloos op mijn stijve tamp op en neer te wippen, waarbij mijn eikel telkens net niet uit haar glipte, waarna mijn gezwollen lid weer tot aan de ballen in haar gedreven werd en zijn huid heerlijk tegen haar glibberige schedewand werd geschuurd. Vaak hoefde ze nochtans niet op en neer te gaan, want de explosie volgde snel en in volle hevigheid, alsof ik het in jaren niet meer had gedaan, met een passie die ik sedert mijn jeugd nietmeer had beleefd. Een betere vermageringskuur kon ik me niet dromen, want er gulpten tonnen sperma uit mijn gespannen pik; heet, dik en kleverig, tot diep in dat sexy lijf. Ik wist geruime tijd niet weer op welke planeet ik me precies bevond, of wie ik bij benaderingwas, maar dat was overigens het laatste van mijn zorgen. Er was alleen dat gelukzalige gevoel na mijn genotuitbarsting, een gevoel van complete bevrediging dat meer gloednieuw voor me was. Terug in mijn kantoor, na gedane arbeid, bleek het echter niet zo eenvoudig te liggen. Mijn strenge katholieke opvoeding begon haar tol te eisen, nu de geilheid uit me weggeëbd was. Mijn schuldgevoelens kwamen bovendrijven; Op zich was het een prachtige ervaring geweest, en eigenlijk ideaal, gezien er geen enkel gevoel van verliefdheid aan te pas was gekomen. Maar toch had ik het gevoel dat ik mijn vrouw wel degelijk bedrogen had en vond ik weinig troost in de gedachte dat wat niet weet, niet deert. Helaas, al terwijl ik bij mezelf plechtige eden zwoor dat het me niet meer zou gebeuren, voelde ik de geilheid alweer in me opkomen. Het duurde geen kwartier, of ik ging Elise weer opzoeken, en enkele minuten later waren we alweer gelanceerd voor een volgende ronde. De slaap was een goede raadgever. 's anderendaags was ik weer de oude. Dat wil zeggen: het bleef niet bij voornemens. Ik vond dat ik niet het recht had om mijn vrouw nog te bedriegen en was vast van plan om het daarbij te laten. Vreemd genoeg voelde ik ook geen enkele behoefde meer om Elise terug op te zoeken. Pas later zou ik mezelf en mijn hersenkronkels voldoende begrijpen om te beseffen dat ik liefdeloze seks enorm plezierig kon vinden, maar dat de vervulling van mijn lusten meteen ook het einde ervan betekende. Het moet iets te maken hebben met de veroveringsdrang van het mannetjesdier. Eenmaal ik mijn zin gekregen had bij een vrouw die ik sterk begeerde, hoefde het voor mij niet meer. Althans niet bij die bepaalde vrouw. Want het hek was na die eerste buitenechtelijke ervaring voorgoed van de dam. Toen Elise de volgende dag breed glimlachend bij me kwam aanlopen, bezorgde ik haar meteen een koude douche. Ik vertelde haar overigens doodgewoon waar het op sloeg en ze merkte voldoende aan mijn gelaatsuitdrukking dat ik het oprecht meende. Ze was dan ook teleurgesteld, maar niet boos. Waarom zou ze ook? Met haar goed geconserveerde lichaam en sensuele uitstraling kon ze krijgen wie ze wilde. Maandenlang hield ik me aan mijn voornemens en gebeurde er niets. Mijn leventje ging zijn gewone, saaie, routinematige gang, zonder veel opwinding, zonder hoogtes of laagtes en zonder veel seks. Het is een manier van leven die leidt tot tevredenheid, maar niet tot geluk, en de komende maanden had ik het bijzonder moeilijk om uit te maken wat ik nu precies wilde: dat rimpelloze leventje of een avontuurlijk, tikkeltje gevaarlijk, spannend leven, met opwindende momenten. Als ik me makkelijk van mijn schuldgevoelens had kunnen losmaken, zou de mogelijkheid zijn overgeheld, maar je verandert nu eenmaal niet in een dag je opvattingen van jaren. Het lot zou me een handje toesteken. Tot de dag van vandaag weet ik overigens nog niet helemaal of ik daar al dan niet gelukkig moet mee zijn. Nog steeds duiken die schuldgevoelens sporadisch op, maar ik moet toegeven dat ze zowel in periodiciteit als in intensiteit sterk verminderd zijn. En ondertussen heb ik ongekende hoogtepunten in mijn seksleven gekend, waar ik eerlijk gezegd nog geen seconde spijt van gehad heb. Het zal zo'n drie maand geweest zijn na mijn slippertje met Elise. Zelfs al hield ik me aan mijn zelfopgelegde gedragscode, bekeek ik de vrouwen toch anders dan voordien. Waar ik me vroeger zou beperkt hebben tot het objectief vaststellen van de aantrekkelijkheid van een vrouw, gingen mijn gedachten nu automatisch eens tap verder, en speelde ik spontaan met het idee dat ik met die begeerlijke vrouwen in bed lag. Zonder dat ik mijn vrouwelijke collega's met mijn ogen uitkleedde - zoals sommige dames zo verwijtend kunnen zeggen - probeerde ik me toch voor te stellen hoe ze naakt zouden zijn. Ik ging veel meer ontspannen met hen om. Waar ik hen vroeger haastig groette en verder liep, nam ik nu de tijd voor een praatje en tastte ik ongemerkt hun mogelijke interesse in mij af. Ik wist dat ik lang niet lelijk was, en de potentiële belangstelling dus groot moest zijn, op voorwaarde dat de dames niet met dezelfde schuldcomplexen worstelden als ikzelf. Ik leerde nu ook signalen onderkennen die ik vroeger niet eens opmerkte, zoals een meer dan stralende glimlach in mijn richting, een glinsterende blik of een hand die even op mijn arm rustte. En zo merkte -ik dat de kansen op seks groter waren dan ik dacht. Nog dreef ik het niet zo ver dat ik zelf de gelegenheden opzocht, of iemand openlijk het hof maakte. Maar vrouwen, die in onze maatschappij niet geacht worden zelf de eerste stap te zetten, tenzij ze het predikaat "van lichte zeden" willen opgeprikt krijgen, hebben zo hun eigen methodes om die handkap te omzeilen en een man te laten weten dat hij hen interesseert. De grootste belangstelling kwam uit een onverwachte hoek. Karen was een typiste die in een andere afdeling van het ziekenhuis werkte; en dus niet rechtstreeks onder mijn bevoegdheid viel. Toch hadden we de laatste tijd steeds vaker kontact met elkaar vanwege het werk. Dat het meteen tussen ons klikte, was grotendeels aan haar te danken. Ik ben zelf niet zo'n praatvaar en eigenlijk nogal gereserveerd, terwijl Karen het type was dat met haar hart op haar tong liep. Blijkbaar boezemde ik haar zoveel vertrouwen in, dat ze meteen haar ziel blootlegde. Onder haar goedlachsheid en jovialiteit bleek ze er een paar complexen en problemen op na te houden. Nu ben ik even weinig beslagen in psychologische problemen als om het even wie, maar ik ben wel een goed luisteraar, en klaarblijkelijk luchtte het haar op om er te kunnen over praten. En zoiets schept dan weer een band, zodat ze me langzamerhand niet alleen meer als een praatpaal ging beschouwen, maar als een goede vriend. Nu is het mijn overtuiging dat een man en een vrouw die er allebei goed uitzien, niet alleen maar vrienden kunnen blijven, maar dat er vroeg of laat iets meer groeit. Wat inderdaad zou blijken.Dat ik iets meer voor haar zou beginnen te voelen, hoefde me niet te verbazen. Ze was achtentwintig, tien jaar jonger dan ik dus en had niet alleen nog de frisheid van haar jeugd, ze was bovendien zondermeer een bijzonder knappe verschijning. Om de een of andere duister reden, die wel grotendeels aan het toeval zal te wijten zijn, waren alle meisjes waar ik vroeger wat had mee gehad, donkerharig geweest, met inbegrip van mijn vrouw en recenter ook Elise. Vreemd eigenlijk, want de beroemde vrouwen die ik het aantrekkelijkst vond, waren toevallig allemaal blond. En dat was Karen dus ook, hoogblond van aard nog wel. Alleen al dat korte, blonde kapset trok me enorm aan. Maar dat was niet alles: ze was gewoon verschrikkelijk knap, naar alle mogelijke normen. Ze had een prachtig gezicht. Dat ze precies genoeg opmaakte om haar schoonheid nog te accentueren. Niet alleen deed haar blauwe oogschaduw haar eveneens blauwe ogen prachtig uitkomen, maar vooral haar roze lipstick deed mijn nekharen overeind komen en bezorgde me de kriebels. Die roze lipstick, waar ik sowieso al op val, legde zo de nadruk op haar van aard al sensuele onderlip, dat ik er huiveringen van kreeg. Alsof het niet op kon, had ze ook nog een prachtig, slank, maar te mager lichaam, en haar mouwloze jurk vertelde me dat ze een ongelooflijk zachte, egale huid had, niet zo stevig als die van Elise, maar beslist niet slap. Satijnzacht was het juiste woord. Je zag zo dat je er met je handen overheen zou glijden als over een glad gepolijst oppervlak. Die blote armen misten dus hun uitwerking niet. Het precedent was geschapen met Elise, en al mijn goede voornemens smolten als sneeuw voor de zon. Ik wist voor mezelf met stellige zekerheid dat ik Karen moest en zou hebben. Want deze keer voelde ik niet alleen seksuele opwinding als ik haar zag4 maar was ik ook tot over mijn oren verliefd. Er was echter een klein probleempje. Karen was hoogzwanger. Wat heet probleem, natuurlijk. Om de een of andere reden wond haar bolle buik van zeven maanden me nog meer op. Was het de zucht naar afwisseling? Was het een gemeen mannelijk trekje om een rivaal de bef af te steken en te bewijzen - al was het voor mezelf - dat ik zijn vrouw kon afsnoepen, ook als hij haar eerst zwanger had gemaakt? Een erg frisse verzuchting leek het me zelf niet, maar ik kon niet anders dan te constateren dat het zo was: ik begeerde haar verschrikkelijk.De enorme borsten die ze er door haar zwangerschap op na hield, en die eigenlijk te groot waren in verhouding tot haar slanke lichaam, maakten de zaak er trouwens niet beter op. Op een goede dag vroeg ik haar spontaan om 's middags iets gaan te drinken. Ik was erop dat moment allang achtergekomen dat het niet allemaal rozengeur en maneschijn was tussen haar en haar man, en dat haar zwangerschap bedoeld was om de verkoelde relatie wat op te vijzelen. Ze maakten de vergissing om te denken dat een kind hen dichter bij elkaar zou brengen. We flirtten toen al zo lang met woorden, dat mijn uitnodiging voor allebei duidelijk was. Ik was vast van plan haar die middag bij een drankje te versieren, als we allebei lekker ontspannen zouden zijn. En ik zag duidelijk dat ze dat ook begreep. Haar trillende bovenlip toen ze glimlachend ja zei, en de blos die op haar wangen verscheen, vertelden genoeg. Ik verzette het uur dat me nog van mijn middagpauze scheidde, niet bijster veel werk meer. Mijn gedachten vertoefden de hele tijd bij Karen, en ik was in mijn geest al bezig haar te strelen en te kussen. Gelukkig werd ik op die tijd niet weggeroepen, want mijn opgehitste piemel veroorzaakte een enorme bult in mijn broek. Het leed voor mij eigenlijk al geen twijfel meer dat ik straks met karen zou gaan vrijen.Ik had een knus café uitgezocht, waar we relatief ongestoord zouden zijn, een zaak met rughoge boxen die door planten van elkaar gescheiden waren en waar het niet overvol was. Ergens voelde ik me wat verlegen om met Karen over straat te gaan en die zaak binnen te stappen, maar ik maakte me de bedenking dat het tenslotte niet op mijn gezicht te lezen stond dat ik niet de vader van haar kind was. Het leeftijdsverschil tussen ons was nu ook weer niet overdreven. We hadden nauwelijks onze consumpties gekregen, of ik stak van wal. Het werd een nog makkelijker verovering dan die van Elise. Wij keken mekaar diep in de ogen, als het verliefde stel dat we inderdaad waren, en zonder dat er woorden aan te pas kwamen, vonden onze lippen elkaar. Het was heel anders dan met Elise. Hoewel ik minder opgewonden was, leek het zoveel mooier en plezieriger, en was mijn lul ten minste even stijf en zelfs nog stukken natter. En naarmate we verder vrij den, raakte ik zo heet als nooit tevoren. Ik dacht dat ik wist wat een tongkus was, maar nu moest ik mijn standpunt herzien. Dit was het absolute einde op dat gebied, en ik zou dat standpunt later niet meer hoeven te wijzigen. Toen Karen me even later hijgend toefluisterde dat ik de beste kusser was die ze ooit had ontmoet, snapte ik het wel. Mijn techniek mag er inderdaad wezen, maar ik heb hem nooit als goed beschouwd. Karen en ik pasten doodgewoon perfect bij elkaar op dat vlak. Die lang aangehouden kus maakte me dan ook zo geil als een loops konijn. Karens tong leek wel een slang, zoals ze zich rond de mijne slingerde, lenig, behendig, onvermoeibaar en gulzig, terwijl haat zachte, vochtige lippen over de mijne gleden. Binnen de kortste keren verbleef ik in de zevende hemel en voelde me totaal ontspannen. Behalve op één plaats dan: in mijn slip, waar mijn paal een gave imitatie van een obelisk weggaf, groot en hard. Terwijl onze tongen mekaar bleven teisteren, snoof ik begerig haar verrukkelijk parfum op, dat me zo mogelijk nog meer bedwelmde. Gelukkig zaten we helemaal onttrokken aan nieuwsgierige blikken, want we gingen steeds ongeremder tekeer. Mijn handen gleden wellustig over haar naakte armen, die volledig hun belofte van ongehoorde zachtheid inlosten. Ik kon maar iet genoeg krijgen van die gave, naakte armen en vooral schouders. Karen legde me niets in de weg. Integendeel: ze verhoogde nog mijn geilheid door zich volledig te laten gaan en even passioneel te reageren als ikzelf. Haar handen streelden mijn nek, mijn rug, en drukten me stevig tegen haar bolle buik en dikke borsten aan.- "Jezus, wat verlang ik naar jou!" hijgde ik na een minutenlange kus, "Hoe moet ik straks in godsnaam mijn namiddag doorkomen... Ik ben kompleet van de kaart."- "Je bent de enige niet." hijgde ze terug, "Waarom nemen we niet allebei vrijaf. Geen mens weet dat we samen zijn."Dat hoefde ze geen twee keer te herhalen, ik had haar boodschap luid en duidelijk ontvangen, en was niet van plan om haar tegen te spreken. Op die enkele minuten tijd was ik oververhit geraakt. Ik was mijn eerste buitenechtelijke ervaring nog niet vergeten en wist welk een onvergetelijk, passioneel gevoel me te wachten stond, dit keer nog versterkt door die overrompelende verliefdheid die ik voor Karen voelde, en het feit dat ik met een vrouw naar bed zou gaan, die zwanger was van een andere man. Een verrukkelijk wezentje bovendien, bloedgeil, dat tien jaar jonger was dan ik, en even erg om me geilde en verliefd op me was als ik op haar. Om de beurt belden we naar onze respectieve chefs en maakten hen wijs dat we dringend wegens onvoorziene omstandigheden naar huis moesten. Met de vlekkeloze staat van dienst die we allebei hadden, leverde dat geen enkel probleem op. Daarna konden we niet snel genoeg naar een rendez-vous hotel komen. Hand in hand, mekaar voortdurend verliefde blikken toewerpend, gingen we over straat. Men toe ontmoetten we vertederd glimlachende blikken van voorbijgangers. Als ze maar eens geweten hadden wat er in werkelijkheid aan de hand was. Wie dat alvast wel moest begrijpen, was de eigenaar van het hotel. De man stelde geen vragen, maar wierp toch een geïntrigeerde blik op onze verhitte gezichten. Zelfs in zijn branche waren we een unicum; dit had hij waarschijnlijk nog nooit meegemaakt. Luxueus kon je de kamer bezwaarlijk noemen, maar al het nodige was aanwezig, waaronder vooral een groot, gerieflijk uitziend bed en de boel was in elk geval pijnlijk netjes gehouden. Meer hadden we trouwens niet nodig, we hadden genoeg aan elkaar. Niet zodra had de eigenaar, na een laatste berustende blik de deur achter zich dichtgetrokken, of we kwamen in actie. Toch een beetje voorzichtig vanwege haar buik, vlogen we mekaar om de hals. Waarna een wilde, ongeremde omhelzing volgde. We bepotelden mekaar langs alle kanten, streelden mekaar, pakten mekaar gretig overal beet en verloren ons weer in een kus die mijn hoofd helemaal ijl maakte en me aan het duizelen bracht. Dit overweldigende gevoel had ik niet eens gekend toen ik nog jong was; het was de meest bevredigende ervaring die ik ooit had meegemaakt, en mijn tamp deed aan uitbreidingswerken waaraan geen einde leek te komen; hij groeide en groeide maar, zat gekneld in zijn te nauwe jasje en liet kwistig het voorvocht in mijn slipje druipen. Het was zo nat dat het leek alsof ik mijn eerste orgasme al had gekregen. Karen droeg een wijde, mouwloze, losse positiejurk, die zo dun was dat ik door de stof heen zelfs al haar zachte huid kon voelen. De vorm van haar rug was perfect, met een prettige inkeping boven haar lekkere, volmaakt geproportioneerde kontje. Terwijl onze tongen een wild gevecht bleven leveren, schortte ik met mijn begerige handen haar jurk naar boven en kwamen mijn vingers direct in aanraking met die adembenemende, fluwelen babyhuid van haar billen en haar kont. Het slipje dat ze droeg, mocht geen naam hebben, zo klein was het, en ik kon dus volop genieten van haar verrukkingen. Mijn pik leek een slag over te gaan toen ik al dat heerlijks onder handen kreeg,Ik verkende ongehaast en uitgebreid, maar gulzig haar hele achterzijde. Dit zou de gaafste huid blijven die ik ooit onder handen had genomen of nog ooit zou aanraken. Alle vrouwentypes hebben hun charme, maar dit was voor mijn persoonlijke smaak niet te evenaren. Mijn verstand stond op nul en mijn handen zonden ongekende genotsgolven naar mijn hersenen, die het goede nieuws onmiddellijk doorgaven naar mijn ontketende paal, die niet meer wist waar hij het had.· Toen ik ieder plekje van haat rug zowat van buiten kende, met inbegrip van die leuke inkeping in het midden, achte ik het ogenblik gekomen om haar fysionomie aan een nog wat nauwkeuriger onderzoek te onderwerpen.· Karen's positiejurk maakte het me bijzonder gemakkelijk om snel dat doel te bereiken. Het volstond om haar rits tussen duim en wijsvinger van haar nek tot haar kontje naar beneden te trekken, en haar jurk gleed vanzelf op de vloer. Ik snakte naar adem en zichtte diep bij het aanschouwen van al dat fraais, en wist niet war ik eerst moest kijken. Haar lichaam was inderdaad perfect gevormd, en daar deed haar mooi ronde buik niets aan af. Integendeel, hij accentueerde nog haar prachtige, gestroomlijnde vormen. Niet alleen haar buik sprong overigens in. Het oog, maar vooral haar enorme, buiten proportie grote tieten met en tepelhof die zo. Groot was als kleine tietjes, en roze, dikke, cilindervormige tepels die zo dik waren als mijn pink en door haar doorschijnende beha heen priemden.- "Je kwijlt." Glimlachte ze.- "Je zou het voor minder." Antwoordde ik met een bibberstem, "Je bent doodgewoon prachtig. 'Ik weet geen superlatieven te bedenken om te beschrijven wat er door me heen gaat."- "Dit zegt genoeg' zei ze, met een mengeling van schalksheid en wellust. Daarbij legde ze haar hand ongegeneerd op mijn gezwollen kruis. Ik kreunde hartstochtelijk.- "Hij staat zowat te springen." Bekende ik.- "laat hem dan liever hierin exploderen, zei ze wulps. Dit kind kende op seksueel vlak weinig complexen. Met een paar handige bewegingen ontdeed ze zich van haar minuscule slipje en gunde ze me een eersterangsblik op haar met donzig, blond haar afgezette kutje. Ik rukte mezelf haast de kleren van het lijf om zo snel mogelijk haar verrukkelijke naaktheid tegen me aan te voelen. Nog terwijl ik daarmee bezig was, knoopte ze met een snelle, handige beweging ook de sluiting van haar beha los.-"Ik vraag me af, of hij nog groter zou kunnen worden als ik nog meer bloot zou tonen." zei ze schertsend, toen ze mijn opgewonden standje, in zijn volle glorie te bewonderen kreeg, "Ik zie hem zienderogen groeien. Straks heeft hij geen vocht meer over. - "Waar dat vocht vandaan komt, zijp er nog massa's voor jou." Hijgde ik, terwijl ik gefascineerd naar die enorme prammen bleef staren, die zo reusachtig waren in vergelijking met de rest van haar slanke lichaam.- "Laten we het ons wat makkelijker maken." Zei ze met die zwoele, sensuele stem van haar. Ze voegde meteen de daad bij het woord en vleide zich languit op het bed, met die kogelronde buik boven haar uit tronend. Haar joekels van tieten waren zo stevig dat ze haast niet uitdeinden, maar trots rechtop bleven staan, met die prachtige, gezwollen tepels als bakens in de lucht.- 'Jawel," constateerde ze, "hij kan nog groter en stijver worden." Hoewel ze haar gevoel voor humor niet verloor, beefde haar stem van opwinding. Ze was op zijn minst even geil als ik. Het was gewoon een kettingreactie tussen ons beiden.- "Nog een poging wagen." ging ze verder.Waarop ze haar knieën optilde, haar benen spreidde en met de vingers van haar rechterhand haar kut wijd opensperde.- Mijn God' stamelde ik- "Ach welnee," zei ze zwoel, 'het is gewoon mijn kutje dat naar je snakt. Wie is er nu het natst van ons twee?" Haar volmaakte vagina glinsterde inderdaad van het glibberige vocht.- "Straks verwen ik je rot zei ik opgewonden, "Maar nu kan ik niet langer wachten." Als een wildeman sprong ik op het bed, ging vliegensvlug uitgestrekt naast haar liggen en zocht met mijn ontketende lul naar die heerlijkste aller openingen. Moeiteloos vond ik wat ik zocht, en onder een onbeschrijfelijk genot drong mijn grote paal diep in dat lekkere lijf.- "Dit kan niet waar zijn!" Stamelde ik, "Het is een droom."-Ik ben echt, mijn liefste schat. T' jammerde ze bijna, "En jij ook. Oh, wat is dit heerlijk. Zo'n lekkere, stijve, grote lul heb ik nog nooit in me gevoeld. Kom nog dieper in mij, toe nou!"Ik drukte mijn bekken uit alle macht tegen haar aan, terwijl Karen met haar bekken wiegde en mijn paal lekker tegen haar schedewand geschuurd werd. Ik lag zijlings van haar en terwijl mijn pik voorzichtig en erg langzaam in haar op en neer begon te bewegen, genoot ik van de aanblik van dat ontstellend mooie, zwangere lichaam. Ik wist niet wat me nog het meeste opwond dat knappe, bloedgeile gezichtje dat daar met gesloten ogen en halfopen mond met een zalige glimlach lag te genieten, die reusachtige tieten en tepels die zachtjes meedeinden met mijn stoten, die mooi ronde buik, de zachte billen waartussen mijn doornatte pik telkens weer verdween, of die ongeschoren, donzig behaarde oksel die ze zo uitnodigend voor me bloot liet. Gelukkig was haar kut zo wijd en zo nat dat de aanraking niet al te intens was, of ik zou bij de eerste stoot al klaargekomen zijn.- "Je hoeft niet zo voorzichtig te zijn." hijgde ze, "Ram hem lekker diep in me, toe, laat me je zaad voelen." Dat viel niet in dovemansoren en ik begon er lustig op los te rammen, terwijl de huiveringen van genot door me heen liepen. Ik voelde mezelf volledig uit de bol gaan en balanceerde op het punt om in zwijm te vallen, toen de tonnen sperma vanuit mijn tenen naar omhoog gezogen werden en als een vulkaan krachtig in dat heerlijkste aller lijven spoten. Volledig ontspannen als ik was, bleef mijn onderstel maar naschokken tot het laatste druppeltje vocht in die goddelijke kut geperst was. Mijn relatie met Karén was zo stormachtig en overweldigend, dat ik constant in hogere sferen vertoefde, en alleen nog aan haar kon denken. Ze was geen seconde uit mijn gedachten. En het kon dan ook niet anders, of mijn huwelijk ging er onder lijden. Ik was echter te ver weg om me daar veel aan gelegen te laten, hoewel er momenten waren dat ik me erg schuldig voelde tegenover mijn vrouw. Ons huwelijk stelde misschien niet veel meer voor, omdat het vervallen was in routine, maar tenslotte kon ik haar niets verwijten. Ze had me nooit iets in de weg gelegd en kon soms erg lief zijn. Ik was er bovendien van overtuigd dat ze tot de laatste dag dat we zouden samenzijn, ze onvoorwaardelijk trouw zou blijven.Maar, zoals gezegd, vertoefde ik in de zevende hemel der liefde en was niets anders nog van tel. Ik werd, figuurlijk gesproken, wakker met Karen en ging met haar slapen.En toch was onze relatie geen lang leven beschoren. Karen merkte dat ik soms in de put zat omdat ik mijn vrouw met haar bedroog, en dat zinde haar niet erg. Zij had kennelijk dat probleem niet ten opzichte van haar man. Ze was iemand die op het moment leefde en de dag plukte. Op het ogenblik was ik haar geliefde en de rest had geen enkel belang. Dat wees eigenlijk al op een zekere oppervlakkigheid en egoïsme. Als ik er even had bij, stilgestaan, zou ik beseft hebben dat ze die alles omvattende liefde even goed op een ander man had kunnen overdragen. Toen ik dan ook nog moeite bleek te hebben om met een hoogzwangere vrouw over straat te gaan - ik had constant de indruk dat de voorbijgangers ons verwijtende blikken toewierpen, hoewel ze niet konden weten dat we geen legitiem stel waren kregen we kibbelpartijtjes en was de maat na enkele weken voor haar vol. Haar zwangerschap was voor haar geen probleem, mijn reacties erop wel. Hoewel ik de oorzaak was van de breuk en hoewel ik ergens diep in mij een bepaalde opluchting voelde, leed ik er toch enorm onder. Voor het eerst na twintig jaar wist ik weer wat liefdesverdriet was. Alweer een emotie die ik bijna vergeten was. Ik wilde niet mijn gevoelens te koop lopen, maar ik kon onmogelijk wegstoppen dat ik in de put zat. En sommigen viel dat op. Zoals Linda, een bediende van mijn eigen afdeling. Ik had nooit bijzondere aandacht aan haar geschonken, en voor zover ik wist zij ook niet aan mij. Maar blijkbaar had ik jarenlang met oogkleppen opgelopen, en viel, het me nu pas op dat ik goed in de markt lag. Toen Linda mijn bedrukt gezicht opmerkte, ging er bij haar een lichtje branden. Ze had Karen vaak in mijn gezelschap gezien, en nu legde ze de link.- "Wat een bedroefd gezicht." zei ze op quasi moederlijke toon, "Terwijl er zoveel vrouwen op de wereld rondlopen. Vooral voor een mooie jongen als jij." Was dat een aanbieding of niet? Het was de eerste keer dat ik erbij stil stond hoe makkelijk je eigenlijk een buitenechtelijke relatie kon beginnen. Als je niet al te lelijk was, liepen de kandidaten blijkbaar voor het grijpen. En het leek makkelijker te worden als je al eens een slippertje had gemaakt en het dus geweten was dat je "beschikbaar" was. Nu kon je Linda haar bedekte toenaderingspoging allerminst kwalijk nemen. Ze was een ongehuwde moeder van tweeëndertig, had enkele jaren. Samen gewoond met de vader van haar kind, tot het tot een breuk gekomen was. Daarna was ze jarenlang alleen gebleven, tot ze een kortstondige verhouding had gehad met een gehuwde dokter van het ziekenhuis. Toen de man haar na bewezen diensten gedumpt had, was ze terug alleen geweest, nu al drie jaar lang. Technisch gesproken was ze dus vrijgezel. Een vrijgezellin die aardig gedesillusioneerd was in de mannen in het algemeen. Dat ik nooit bijzonder geïnteresseerd was geweest in Linda, had verschillende oorzaken. Om te beginnen was ik dus jarenlang een trouwe echtgenoot geweest, en hield ik me sowieso met geen enkele vrouw intensief bezig. Ten tweede had Linda, zoals gezegd, zelf nooit veel interesse voor mij laten blijken, net zo min als voor elke ander man trouwens. Ik wist niet beter dan dat ze verbitterd was en de liefde uit haar leven gebannen had. Alleen al daarom was ze me nooit bijzonder opgevallen. Want zo werkt verliefdheid nu eenmaal: ik hou van jou omdat jij van mij houdt. Of het dieper wordt, blijkt pas later, als de grote passie overgaat. Linda toonde geen belangstelling voor mij, en ik dus automatisch niet voor haar. En tenslotte was ze doodgewoon mijn type niet. Ik kon niet meteen zeggen waaraan dat lag, maar om te beginnen had ze weinig smaak om zich te kleden, en bovendien was ze ook altijd erg zedig gekleed: ze droeg uitsluitend lange, wat flodderige broeken en hoog dichtgeknoopte bloezen met lange mouwen. Objectief gezien had ze nochtans een vrij knap gezicht, hoewel ze naar mijn gevoel wat te weinig make-up gebruikte om haar natuurlijke schoonheid beter te accentueren. En haar kapsel was nogal stijlloos en vlak, haar haar hing gewoon sluik naar beneden, op een soort pagekop. Algemeen gesteld: ze was allesbehalve lelijk, eerder knap van aard zelfs, maar zag er nogal onopvallend uit doordat ze zich een beetje liet gaan. Na haar opmerking bekeek ik haar ineens met andere ogen. Nee, als we allebei jong en vrij waren geweest, zou ze niet het type zijn geweest dat ik achterna zou gelopen hebben. Maar ik was niet jong en vrij, en het avontuur lonkte alweer. Want vreemd genoeg deed ze me Karen en mijn liefdesverdriet even vergeten, en betrapte ik mezelf er tot mijn eigen verbazing op dat ik al speelde met de mogelijkheid om haar te versieren. Jammer genoeg kon ik me door die kleren van haar moeilijk voorstellen hoe ze er naakt uit zou zien. Wat wel overduidelijk te merken was door haar losse bloes, was dat ze niet op de eerste rij had gestaan toen de borsten werden uitgedeeld. Ik kon slechts een hele lichte verdikking vaststellen. Niet dat dit me zou tegenhouden. Integendeel, na het normale, stevige stel van Elise en de prammen van Karen, leek het me een leuke afwisseling. Haar woorden bleven de hele dag door in mijn hoofd spoken, en ik dacht evenveel aan haar als aan Karen. Op zichzelf al geen kwade zaak, want mijn humeur werd er een stuk beter door en ik liep er niet langer bij als een geslagen hond. En weer stond mijn voornemen vast. Ik liet er geen gras over groeien en 's anderendaags zocht ik haar zelf op, met de vraag of ze zin had in een drankje 's middags. Dat werd zo onderhand mijn vaste versiertechniek, bedacht ik, inwendig grinnikend.- "Okay." zei ze probleemloos, "Als je jij er maar niets bij voorstelt." Dat was dan meteen een koude douche. Tot de dag van vandaag vraag ik me trouwens af of ik vrouwen ooit wel zal begrijpen. Had ik haar woorden, eerder die dag, dan toch verkeerd begrepen? Wilde ze me gewoon een hart onder de riem steken, zonder bijbedoelingen? Of kon ze gewoon, klinisch nuchter vaststellen dat een knappe man geen liefdesverdriet hoeft te hebben om een vrouw, zonder daarbij speciaal aan zichzelf te denken? Hoe dan ook, ik was even de kluts kwijt. Het werd die middag dan ook een vrij moeilijke bevalling. Het gesprek wilde maar niet echt vlotten. Er was niet alleen het feit dat we nooit veel contact hadden gehad, en dus weinig gemeenschappelijke interesses hadden, ik voelde me bovendien ook een beetje gefrustreerd. Alles verliep helemaal anders dan bij Karen, en mijn oorspronkelijke bedoeling om haar meteen het hof te maken, viel in het water. Ze was vriendelijk, maar terughoudend en ik begreep er geen barst meer van.- "Doen we dit nog een keer?" Vroeg ik aan het eind van de middag.Zo makkelijk gaf ik niet op. Tenslotte kon ik nu ook niet verwachten dat het elke keer een fluitje van cent zou worden.- "Waarom niet?" Antwoordde ze, zonder enige emotie te tonen.- "Morgen?" Probeerde ik.- "Okay." zei ze luchtig. Het kon dus slechter. Het werd nu een vaste gewoonte dat we elke middag samen optrokken, en al na een paar keer vlotte het gesprek al beter en werd het zelfs een aangename conversatie. We brachten gezellige middagpauzes met elkaar door, waar ik elke ochtend begon naar uit te kijken. Karen verdween op het achterplan en bleek dus toch niet de liefde van mijn leven te zijn. Maar de rest raakte ik nergens. Linda liet me niet voelen dat er eventueel meer zou kunnen inzitten, en ik durfde het niet aan om een versieringspoging te doen. Na drie weken verving ik op een middag mijn gebruikelijke koffie door een paar glazen Scotch en daarna werd ik een stuk spraakzamer en roekelozer. Toch had ik het nog steeds moeilijk om "het" onderwerp ter sprake te brengen. Het was me opgevallen dat Linda een tikkeltje meer make-up gebruikte en dat haar pagekop wat meer model had gekregen, maar ik wist niet of dat nu speciaal voor mij bestemd was. Telkens als ik van wal wilde steken, stokten de woorden me in de keel. De frontale aanval is uiteindelijk de makkelijkste, probeerde ik mezelf wijs te maken, je bent de enige man niet die een blauwtje oploopt. Nu!- "Ik wil je nu al drie weken zeggen dat ik verliefd op je ben." Hoorde ik mezelf er eindelijk uitflappen. Oef, dat luchtte op! De bal was nu in haar kamp. Het was overigens niet eens gelogen. Ik voelde in de verste verte niet dat overweldigende gevoel dat Karen bij me veroorzaakt had, maar er was inderdaad een soort tedere verliefdheid ontstaan, uiteraard gecombineerd met het verlangen om weer een andere vrouw te neuken, want dat werd zo langzamerhand een obsessie.- "Ik had zoiets al gedacht." Zei ze neutraal. Niet verwijtend, niet verontwaardigd, maar ook niet toeschietelijk. Een vaststelling zonder meer. Ze nipte aan haar koffie, alsof ze haar woorden moest wegen.- "Ik ken mezelf." Begon ze, "Ik heb de neiging om me te veel aan iemand te hechten. Daardoor heb ik het nu al twee keer meegemaakt dat een man me pijn doet, en ik wil het niet weer meemaken. "Zo zat dat dus. Ze was dus helemaal geen koele kikker, maar beschermde zichzelf alleen maar tegen hartpijn. Eigenlijk had ik haar hetzelfde antwoord kunnen geven als zij mij in het begin had gegeven: er was meer dan één man op de wereld. Maar misschien was ze nog emotioneler dan ik, en zoals gezegd, had ik er geen flauw idee van hoe vrouwen in elkaar zitten. Ik respecteerde haar mening wel, maar ik begon langzamerhand behoorlijk gefrustreerd te raken - "Wil je er toch maar eens over nadenken? Probeerde ik.- "Mijn besluit staat vast." Zei ze, "Het zou uitzichtloos zijn: je bent getrouwd en ik heb je nog geen kwaad woord over je vrouw horen zeggen. Ik denk er trouwens niet aan om je huwelijk kapot te maken."- "Denk je nu niet wat ver vooruit?" Was de flauwe repliek die ik wist te verzinnen.- "Uiteindelijk loopt het toch verkeerd af." zei ze. Daarna viel er een wat pijnlijke stilte, en daarmee was de kous voorlopig af. Maar nu ik het onderwerp eenmaal ter sprake had gebracht, werd het heel wat makkelijker om er over door te drammen. Want zo ben ik dus wel: blijven zeur tot ik mijn zin krijg. Ik ging er vanuit dat Linda, die vrij was, mijn aanzoek niet zomaar naast zich neer zou leggen. Ze had veel tijd om na te denken en als ze me inderdaad een knappe vent vond, zou het beslist door haar hoofd blijven spoken. Ik zei het al: ik ben verliefd op jou omdat jij verliefd bent op mij.- "Nog niet van idee veranderd?" Was het eerste wat ik 's anderendaags vroeg.- "Nee, ik begin er niet aan;" zei ze glimlachend. Ik ben geen psycholoog, maar soms denk ik dat ik mijn roeping heb gemist. Die glimlach was veelbetekenend. Ze begon er dus niet aan, maar had er wel over nagedacht. En ze reageerde niet korzelig. En zodoende bleef ik haar bestoken. Haar antwoord bleef nee, maar ze zei ook niet dat ik er moest over zwijgen. Wat ik dus niet deed. Op een goede dag legde ik me tenslotte toch bij de situatie neer. Ik vond onze middaguitstapjes op zichzelf ook wel plezierig en ik troostte me met de gedachte dat ik een goede vriendin had bijgewonnen. Toen onze bestelling eraan kwam, zei ik het haar ook.- "Ik heb erover nagedacht," begon ik, "ik vind dit eigenlijk op zichzelf best leuk: Gezellig wat praten en zo. Je bent aangenaam gezelschap en ik heb besloten om het zo te houden. Dus vanaf vandaag hoef je niet bang meer te zijn dat ik er nog over doorleuter. En als je eens een keer geen zin hebt om de middag met me door te brengen, zeg je het maar." Dat was dan een diplomatische manier om te zeggen dat als ik te heet begon te lopen, ik misschien eens een andere dame zou kunnen uitnodigen. Linda bekeek me een beetje bevreemd en verrast. Daarna was ze duidelijk niet volledig meer met haar gedachten bij het gesprek. Terwijl ik opgewekt verder babbelde, knikte ze af en toe afwezig. Dat duurde zo'n tien minuten. Dan slaakte ze ineens een diepe zucht, en keek me aan met een uitdrukking die ik niet direct kon thuisbrengen, een soort mengeling van twijfel en melancholie. Ik wilde net vragen waaraan ze dacht, toen ze in eens, totaal onverwacht en tot mijn grote verbazing, haar hand op mijn knie legde.En weer sloeg de verliefdheid in volle hevigheid toe. Weg, laatste gedachten aan Karen, hallo Linda. Was dit nu de beruchte midlife crisis? Zou mij een zorg zijn. Het enige wat me op dat moment interesseerde, was die warme hand die door mijn broek heen brandde, en die verliefde, vochtige ogen die me aankeken. Ik wilde de betovering niet meteen verbreken en legde zachtjes mijn hand op de hare, waarna zij op haar beurt weer mijn hand vastpakte en er stevig in kneep. Kortom: het liefdes spel van een stelletje pubers. Niet die passionele bedoening zoals met Karen, maar daarom niet slechter. Anders, gewoon. Ging het er een ietsje rustiger aan toe, dan had het toch zijn eigen charme. Ik was ervan overtuigd dat Linda de dingen niet wilde overhaasten. Tenslotte was ik pas de derde man in haar leven. Maar of ze het nu besefte of niet: door op die manier te werk te gaan, kreeg ze me wel zo geil als een kudde wilde hengsten. Met mijn ongeduld groeide ook mijn geilheid met de dag. Door helemaal volgens het boekje te werk te gaan en alle stadia geduldig af te handelen, deed ze mijn verlangen naar haar ongekende proporties aannemen. Er gingen nog eens drie weken overheen voor ze me eindelijk voorstelde om samen vrijaf te nemen en naar haar flat te gaan. Mijn hart sprong op van vreugde. Eindelijk was ik zover met haar! Over de ontvangst had ik niet te klagen. Ze was er tijdens onze lange "vrijage" achtergekomen dat ik dolgraag zuurkool at, een voorkeur die mijn vrouw niet met mij deelde, waardoor ik die schotel haast nooit te eten kreeg. Linda had dit in stilte onthouden, had de hele dag vrijaf genomen, en toen ik 's middags bij haar aankwam, stond de tafel feestelijk gedekt met wijn en een uitgebreide zuurkoolschotel met alles erop en eraan. Het werd dus eerst smikkelen en smullen geblazen, voor we aan het betere werk toekwamen. Of de liefde van de man inderdaad door de maag gaat, weet ik niet, maar ik apprecieerde in elk geval het gebaar en voelde me kiplekker. Linda week trouwens niet af van haar gewoonte om alles netjes op zijn tijd en zonder overhaasting te doen. Nou ja, de namiddag was nog lang. Na het eten gingen we als een verliefd stel op de canapé zitten met nog een glaasje wijn en een sigaretje toe. Het resultaat was alvast dat ik me kompleet ontspannen voelde. Toen ik me dan ook naar haar vooroverboog en mijn lippen delicaat op de hare drukte, volgde mijn erectie onmiddellijk. Ik voelde mijn knaap pijlsnel groeien, tot hij loodrecht stond en lekker tegen zijn omhulsel aandrukte. Het werd een recordkus, waarop ik mij volledig concentreerde, ontspannen ademend via mijn buik, waardoor mijn lul ongekende proporties aannam. Na de stijfheid volgde het voorvocht, die mijn eikel een warm, glibberig gevoel bezorgde. Onze tongen gleden langzaam en subtiel over mekaar, zonder haast, genietend zonder wild tekeer te gaan. Hoewel misschien minder passioneel dan met Karen, bood dit het voordeel dat ik niet tilt sloeg en lekker langzaam maar zeker naar een hoogtepunt gevoerd werd, waarbij mijn lul ontstellend hard werd. Een toestand waarin hij niet zo dadelijk klaarkomt en het genot verlengd wordt tot hij het uiteindelijk niet meer houdt en in volle hevigheid schiet. Pas na ettelijke minuten begon ik wat meer initiatief aan de dag te leggen met mijn handen. Ik volgde Linda en wilde haar niet bruuskeren, om zelf het deksel niet op de neus te krijgen. Ze was nu eenmaal een trage starter en het had geen zin om daar tegenin te gaan.Totnogtoe hadden we mekaar zachtjes vastgenomen en voorzichtig gestreeld in de hals, op deschouders en op de rug. Maar mijn heetheid steeg zo langzamerhand tot reusachtige proporties. En dus gingen mijn handen op reis, eerst nog boven op haar kleren. Tegenstand kwam er uiteraard niet: Linda wist tenslotte ook wel waarvoor we hier waren. Gelukkig reageerde ze ook niet verkrampt. Ze leek al even ontspannen als ik en reageerde onmiddellijk op dezelfde manier op mijn aanrakingen. Blijkbaar wilde ze het klassieke rollenpatroon niet doorbreken en liet ze het initiatief aan de man. Maar daarna gaf ze zich ook ten volle, zonder schroom of preutsheid, met volledige overgave. Het was alsof ze wachtte op mijn signaal, om me dan te volgen. Toen ik dat eenmaal doorhad, ging ik dan ook wat sneller te werk, zonder daarom driest en wild te worden. Elke benadering heeft zijn charme, en op deze manier kon ik me kompleet concentreren en genieten van ons liefdesspel. Mijn handen vertoefden dan ook niet lang op haar kleren, maar zochten zich al snel een weg naar haar naaktheid. Nog steeds ongehaast knoopte ik een voor een de knoopjes van haar bloes los tot helemaal onderaan, mezelf op mijn honger latend en lekker makend. Dan, onophoudelijk verder zoenend, gleden mijn twee handen tegelijk onder haar bloes en liet ik ze in geen tijd van haar schouders glijden. Dan pas liet ik mezelf toe om haar rechtstreeks aan te raken. Een diepe zucht ontsnapte ons gelijktijdig, toen ik mijn handen op haar naakte huid legde. Ze voelde warm aan, koortsig bijna, zodat ik me geen zorgen hoefde te maken over haar staat van opwinding. Blijkbaar genoot ze evenveel als ik, wat ze ook meteen demonstreerde door op haar beurt mijn hemd los te knopen en van mijn schouders te laten glijden. We begonnen mekaar nu te strelen, een zachte massage die mijn verlangen naar haar nog deed toenemen. Meteen kwam ik tot de ontdekking dat Linda een "valse slanke" was. Ze had niet alleen een bijzonder stevige huid, die voor die van Elise niet hoefde onder te doen, mnaar bovendien was ze niet zo slank als ze er gekleed uitzag. Haar ovale gezicht wekte die indruk, maar, klein als ze was, bleek ze eerder geblokt, bijna gespierd. Haar schouders waren erg breed voor een vrouw en ik voelde haar harde biceps toen ik haar bovenarmen streelde.
Aantal keer gelezen:
619
Beoordeel dit verhaal:
(10 beoordelingen)