Spannendverhaaltje.nl

Een praktische biologieles waarbij ook de leraar iets opstak

-
25-10-2010
De biologieklas van de middelbare meisjesschool, waaraan Henk Stolk onderricht gaf, telde maar een beperkt aantal leerlingen. Om precies te zijn: zeven meisjes in de leeftijd van vijftien en zestien. Donderstenen allemaal, aan wie Henk zijn handen vol had. Omdat hij zelf nog jong was, sportief en erg tolerant, was hij echter wel getapt bij zijn leerlingen. Dat ze zo nu en dan eens een loopje met hem namen, vond hij niet erg. Als het hem zo te pas kwam, liet hij zich in dit opzicht niet onbetuigd... Toen hij die middag voor de laatste twee lesuren biologie naar de meidenklas ging, wist Henk dat het een opwindende afsluiting van de schooldag worden zou. De voorgaande lessen hadden de meiden er bij hem op aangedrongen eens een keer uitsluitend aandacht aan de menselijke seksualiteit te besteden. En dat stond nu te gebeuren. Henk was op alles voorbereid, want dat ze weer iets in hun schild voerden viel te verwachten: bij hun voorstel hadden ze wat teveel gegiecheld... Dat de tieners onderling hadden afgesproken hun leraar voor deze gelegenheid op bijzonder wijze te ontvangen, had hij evenwel niet durven verwachten. Toen hij de klas binnenkwam, gingen eensklaps alle bloesjes open en de truitjes omhoog. En in koor klonk het: "Goedenmiddag, meneer Henk. Wij zijn in de juiste stemming om aan de les te beginnen. We hopen u op deze wijze ook in de juiste stemming te brengen!" Met voldoening keek hij de klas rond en takseerde de meisjes. "Even kijken", lachte hij, "hoever jullie ontwikkeling gevorderd is om aan de nu volgende les deel te nemen!" Hij wilde niet al te enthousiast reageren, omdat de grieten hem dan onmiddelijk zouden 'inpakken'. Bovendien had hij wat 'aanschouwelijk' materiaal meegenomen, waarmee hij hen op zijn beurt zou verrassen. "Het ziet er allemaal goed uit", konstateerde hij tevreden, "maar berg die verblindende koplampen maar weer op, anders zal er van lesgeven niet veel terechtkomen." "Wij wilden juist laten zien, dat we helemaal open staan voor een les zonder taboes...", lachte de blonde Eefje op de eerste rij. Waarop een van de anderen riep: "Ja, we staan helemaal open..." De meute brulde van het lachen. "De stemming is aanwezig", gilde een ander. "Alleen missen we de stemvork nog!" De boel dreigde geheel uit de hand te lopen. Henk haalde zijn 'troef' te voorschijn uit een meegebrachte doos. "Bedoelen jullie zo'n stemvork?" vroeg hij en toonde hen een dildo... De klas verstomde even, op wat onderdrukt gelach na. Henk had de meiden weer in de hand. Ze staarden beduusd naar de met uitsteeksels bezaaide vibrator in zijn hand. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om te vragen, wie zo'n ding kende of het misschien wel eens gebruikt had.Daarop werd het weer rumoerig. Anja riep achter uit de klas, dat het ding er veel te onecht uitzag. Toen Henk hierop antwoordde, dat hij wel een 'echtere' had, lag het 'spul' meteen weer dubbel. Hij kon de meiden een beetje tot bedaren brengen door op dat moment een goedgevormde plastic lul te voorschijn te halen, met een afzonderlijk blauw gekleurd bolletje. "Nu we toch al zover gevorderd zijn", riep hij, "zal ik jullie maar meteen een uiteenzetting geven over de funktionele vorm en werking van de mannelijke geslachtsorganen... daarom heb ik deze voorbeelden meegebracht." Henk probeerde in alle ernst uit te leggen, hoe de penis van een man tot erektie kwam door in- en uitwendige prikkelingen en hoe de testikels, waarvan de blauwe kogel een voorbeeld was, voor de zaadproduktie zorgden. Hij overhandigde de plastic voorbeelden aan Eefje, om deze verder onder de leerlingen te laten circuleren. Ook de vibrator liet hij rondgaan, met de mededeling dat deze 'onechte' vorm met de vele knobbeltjes toch ook funktioneel was, omdat bij gebruik hiervan de seksuele prikkelingen ekstra bevorderd werden. De hilariteit was algemeen. Eefje riep als eerste, dat meneer de plastic rommel niet had hoeven meebrengen. hij was toch zelf een man en daarvoor hoefde hij zich toch niet te schamen? Hij kon een echte laten zien! Henk had er maar weinig moeite mee om zich te laten overhalen het 'corpus neukorium' ten tonele te voeren. Ook hierop was hij voorbereid geweest. Alleen 'stond' het lid nog niet stram overeind, hetgeen hem de gelegeheid gaf een praktisch voorbeeld van erektie te demonstreren, nadat Eefje gierend van het lachen de lange kunstpik had vergeleken met zijn vooralsnog onaanzienlijke jongeheer. De naast haar zittende Els was onmidelijk bereid het voortplantingsoorgaan in haar hand tot erektie te brengen. Uit de manier waarop ze dit onder de nieuwsgierige blikken van haar vriendinnen deed werd duidelijk, dat ze dit meer had gedaan. Eefje bestierf het bijna en riep: "Kijk 'm groeien... oooh, kijk eens wat een lange het wordt!" Henk bleef niet langer onberoerd. Hij voelde zijn geilheid snel toenemen. Grinnikend haalde hij zijn harige zak te voorschijn. "Kijk uit, Els...", riep Eefje, "zometeen gaat hij spuiten... meneer, doet u dat eens?" bedelde ze. "Mogen we dat zien?" "Alles mogen jullie uitproberen, maar zo vlug kom ik ook weer niet klaar. Bovendien willen jullie hem toch helemaal stijf zien?" "En voelen...", klonk het overmoedig achter uit de klas. "Maar hij druppelt al", jubelde Eefje. "Ik zie het toch. Kijk dan, Els!" Eefje kwam van haar plaats en duwde het topje van een vinger onder het lekkende eikelmondje. "Wat is dat?" wilde ze weten. "Nektar", lachte Henk, "de zoete honing uit mijn stamper." "Is dat werkelijk zoet? Meent u dat?" "Proef het maar eens. Meisjes zijn er even dol op als op honing..." De opgewonde sfeer onder de meisjes was voelbaar en allen wachtten af, of Eefje, een haantje-de-voorste in de klas, zou durven 'proeven'. Lang liet ze haar vriendinnen en 'meneer Henk' echter niet in onzekerheid verkeren. Ietwat nervues pakte ze de lekkende tamp tussen duim en wijsvinger, knielde op de vloer en keek weifelend naar haar leraar op. Na een goedkeurend knipoogje bracht ze de gezwollen eikel bij haar mond. Henk huiverde, teon hij de hete tienertong langs zijn gevoelige eikel voelde. Hij moest zich tot het uiterste bedwingen om niet te kreunen van zaligheid, zodra de lippen zich om het eikelmondje hadden gevouwen en het puntje van de tong rond het gaatje begon te kwispelen. "Oooh, Eefje... ", riep Els eensklaps. "Zeg eens wat... is het echt zoet?" "Ik word er helemaal heet van", zuchtte de zwartharige Karin, die naast het gangpad in de voorste rij zat. Zenuwachtig streelde ze met een hand over haar bloes, waaronder haar prille borsten gloeiden. "Ik ben verschrikkelijk heet" bekende Els eerlijk. "Voel maar eens, hoe ik gloei!" Ze sjorde haar truitje omhoog en legde een hand van Karin op haar stekende tieten. Terwijl Eefje nog steeds aan de stamper sabbelde, streelden Karin en Els over en weer elkaars borsten. Henk begreep, dat weldra alles uit de hand zou lopen...Onder de andere meisjes groeide de onrust. Op de tweede rij liet Alie zich horen en vroeg, of het 'praktikum' alleen maar voor de eerste rij bestemd was. Ook zij wilde 'proeven'. Toen Henk zich onder haar behandeling stelde, getuigde Alie van een heel wat betere 'bekwaamheid' dan Eefje, haar voorgangster. Het meisje nam de tamp in haar volle hand en zoog de eikel krachtig tussen haar lippen. Tegelijk schoof ze haar andere hand onder de blote kont van Henk, die gedeeltelijk zijn broek en slip had laten zakken. Inge, die naast Alie zat, sloeg het geheel nog met enige aarzeling gade, maar op de bank naast hen hadden Marietje en Eva zich inmiddels zo aan het opwindende schouwspel opgegeild, dat ze elkaar met hun ontblote bovenlichamen in de armen vielen. "Laten we ons allemaal uitkleden", stelden deze voor. Ze gaven het voorbeeld, waardoor de anderen volgden. Ook Henk ontkwam niet aan de strip-tease. Terwijl Alie hem nog vol overgave pijpte, trokken Marietje en Evan hem de kleren van het lijf. Hij kon niet meer nagaan, welke handen er allemaal tussen zijn benen schoven om de zwaarte van zijn ruige zak te testen. Zijn stekende kloten rolden tussen de grijpgrage vingers op en neer en hij moest zijn tanden op elkaar zetten om een spontane spuiter te voorkomen... Alie sabbelde aan de stamper, alsof haar leven ervan af hing. Henk besefte, dat deze tienervamp haar uiterste best deed hem klaar te maken. Ze pijpte met zoveel ervaring, dat er geen twijfel bestond aan het doel van deze inzet. Waarschijnlijk zou ze van puur genot in haar broek pissen, wanneer hij zijn zaad in haar strot zou spuiten... 'Meneer Henk' bleef zich beheersen, ook toen Alie door Inge werd verdrongen, omdat die haar deel kwam opeisen. Vanaf dat moment werd de blauwglanzende eikel gedurende enige tijd door twee 'krolse katten' gelikt. Rondom hen heerste een zwole sfeer van elkaar over en weer strelende naakte tieners. De erotische opwinding sloeg als een uitstaande brand om zich heen. Hese stemmen fluisterden elkaar lieve woordjes toe, afgewisseld door een onderdrukt gegiechel, een enkel kreetje van verrukking of een hysterisch opklinkende lach. Langzaam maar zeker zwol de door wellust verzadigde sfeer op tot een geil geladen stemming, die onherroepelijk in een orgie tot explosie moest komen. Henk Stolk duizelde. 'To be or not to be, that is the question', had Shakespear Hamlet laten zeggen. Gedachtig deze gevleugelde woorden vroeg hij: "Wie riep daarnet de echte niet alleen stijf te willen zien, maar ook te willen voelen? Niet allemaal gelijk alsjeblieft." "Jij riep dat, Alie", lachte Inge. "Laat nu maar eens zien wat je waard bent!" "Waar jullie allemaal bij zijn zeker? De pot op!" Ze greep de harige klootzak en liet de ballen nog eens door haar vingers rollen. "Hij komt zo ook wel, let maar eens op!" Ze liet haar tong met nieuwe energie om de eikelrand dansen, waarbij ze tussendoor haar ogen naar de snel ademende Henk opsloeg. Ze besefte maar al te goed, dat hij hier niet tegen kon. Ze spoorde Inge aan haar voorbeeld te volgen. Het tienertje wilde haar biologieleraar hoe-dan-ook een spuiter bezorgen. Inge deed dapper mee en de overige meiden concentreerden nu hun volle aandacht op hen. Maar Henk, die zijn zaad reeds voelde koken, voelde er nog niet voor zijn krachten nu al te verspillen. Nog juist op tijd wist hij de meisjes van zich weg te duwen... "Mag ik nu verdomme even een beetje tot rust komen?" vloekte hij onbeheerst. "He, wat flauw, het begon juist zo lekker spannend te worden." "Juist ja, en ik wil het graag ook nog een beetje spannend houden", hijgde hij. Eva, die zich op dat moment alleen nog maar vermaakt had met Marietje, vlijde zich met haar volslanke naakt tegen Henk aan en bedelde hees: "Mag ik nu even? Ik heb het niet meer... het jeukt overal!" "We beginnen vanaf de voorste rij", viel Karin haar in de rede, "ik heb daarnet m'n beurt ook al voorbij moeten laten gaan." Het leek er even op, alsof de twee meisjes elkaar in de haren zouden vliegen. "Jullie komen allemaal aan de beurt", grinnikte Henk, die de kritische spanningen al weer wat voelde wegebben. Nogal overmoedig voegde hij eraan toe: "En desgewenst geef ik jullie allemaal een beurt." "Hoor dat eens...", klonk het in koor, "opschepper!" Hierop werd Henk massaal door de naakte meiden in het nauw gedreven. Tierend en gillend duwden ze hem op een tafel achterover. Het volgende moment was hij het -niet onvrijwillige- slachtoffer van een totale 'aanranding' en 'verkrachting'. Vier van de meiden 'moesten' hem in bedwang houden, terwijl Karin haar zinnen doorzette om hem als eerste te pijpen. Eva nam er voorlopig genoegen mee zijn tot barsten toe gevulde zak te strelen en de nogal verlegen Inge liefkoosde op haar beurt de tieten van Eva... Ditmaal werd Henk tot het uiterste op de proef gesteld. Niet alleen omdat Karin, net als Alie daarvoor, een uiterst bekwame 'fluitiste' bleek te zijn, maar vanuit de achterhoede ging nu ook Marietje tot de aanval over. Deze roodharige duivelin kroop onverwachts over zijn hoofd heen, bovenop de tafel... "Mag ik even?" Ze proestte van het lachen. Toen boog ze zich voorover om met haar neus aanwezig te zijn bij het gepijp van Karin.Het was niet toevallig, dat ze met haar geopende dijen boven Henk's hoofd bleef balanceren. Haar rose pruim hing als een sappige vrucht boven zijn gezicht. "Oh, verdomme", vloekte Henk. "Wat zijn jullie toch een stelletje geraffineerde meiden!" Gretig rukte hij de gezwollen kut open. Marietje snakte hoorbaar naar adem, toen hij zijn vingers in haar hol begroef. "Lik haar eens!" spoorde een van de meiden aan. "Ja, ja!" gilde een ander. "Nummertje 69 krijgen we nu te zien!" Marietje kreunde luid, toen Henk de verleiding inderdaad niet kon weerstaan om zijn gezicht tussen de uitdagende dijen te begraven. De malse tienerkut was onweerstaanbaar. De zilte room vloeide over zijn tong, toen hij deze in de zuigende kelk boorde. "Nu moet jij hem ook likken!" hoorde hij een meisje zeggen. "Je moet 'm leegzuigen!" De schelle stem van Alie boven die van de andere uit. Marietje boog zich nog verder voorover. Henk volgde haar omhoog gaande kont. Hij zoog zich aan haar vast, alsof hij de verrukkelijke pruim nooit meer los wilde laten. Toen hij zijn tamp van de ene in de andere mond voelde verhuizen, spoot hij onder een oneindig genot zijn zaadballen leeg... Henk verwachtte een kreet van afschuw, maar inplaats daarvan slobberde Marietje kokhalzend zijn sperma op. Terwijl hij nog genoot van de zalige krampen in zijn kloten en zich vergaapte aan de opgerichte tienerkont, verhuisde zijn lul naar de mond van Eva. Deze zag eindelijk haar kans aan haar trekken te komen en soog de laatste slierten op... Dat de neukpaal ook daarna nog onverminderd 'paraat' bleef, was te verwachten. En dat Henk nu wilde neuken, lag al evenzeer voor de hand. Maar wie van de hete grieten zou dit werkelijk aandurven? Het was eensklaps wat stiller geworden. Maar toen hij zijn blikken door de klas liet dwalen, zag hij dat vier meiden op een andere tafel met elkaar aan het rotzooien waren. Alleen de verlegen Inge, de heetgebakerde Karin en Eva stonden nog bij hem. Ook de roodharige Marietje had zich bij de anderen gevoegd. Hij had zich kennelijk niet in haar vergist. Ze liet haar geile spleet nu door Alie likken... "Wie komt er even lekker paalzitten?" vroeg hij welhaast smekend aan de drie, die hem 'trouw' waren gebleven. Henk liet zijn oog hierbij in de eerste plaats op Karin vallen, van wie hij het meeste verwachtte. "Wat is paalzitten?" vroeg ze met glinsterende ogen. "Daar heb ik nog nooit van gehoord." De twee andere meisjes keken hun leraar nieusgierig aan. "Klim maar eens op de tafel, dan zal ik het je leren." De grieten giechelden. Ze lieten Henk even in het onzekere: wie zou het waagstuk aandurven? Het was Karin, die uiteindelijk op de tafel klom. Door boven de stijve lul te gaan staan, liet ze blijken wel te vermoeden wat de bedoeling was. "Als je je nu laat zakken",hijgde Henk, "dan bestrijk ik met de strijkstok het gevoelige viooltje!" Karin hurkte neer, totdat Henk de eikel tussen haar schaamlippen kon duwen. De andere meisjes ondersteunden haar, terwijl hij de neukknop van voren naar achteren in de gleuf bewoog. "Is dat hiet fijn? Wordt je daar niet hartstikke heet van?" "Ja... aaah... ooooh..", zuchtte het meisje. Henk trok haar kutlippen open en ramde onverwacht de paal in haar hol. "Nu moet je doorzakken", riep hij schor, "dan zit je op mijn paal!" Karin slaakte een luide gil, toen de machtige lul diep in haar kut drong... "Hij zit er helemaal in... tot aan het builtje", fluisterde Inge. "Doet dat geen pijn, Karin? Is dat werkelijk lekker?" Eva en Inge ondersteunden hun vriendin en streelden haar tieten, terwijl Henk met zijn kont golvende bewegingen op het tafelblad maakte om zijn tamp nog dieper in de tienerkut te boren. Karin kreunde en steunde, dat het een lieve lust was. Ze wekte hiermee de belangstelling op van de meiden, die hun geminnekoos op de andere tafel staakten en wulps kirrend kwamen kijken. Alie en de roodharige Marietje stonden zichzelf dansend van geilheid te vingeren. Eefje leunde achterover op een stoel en liet de plastic kunstlul in haar pruim dansen, terwijl Els haar aanspoorde het 'geval' er nog dieper in te porren. Eensklaps ontdekte ze de kartonnen doos, waarin 'meneer Henk' de ruwe dildo weer had teruggelegd. Ze greep het ding en riep: "Kijk jongens, kijk, er zijn er nog meer!" Terwijl ze de zoemende vibrator tussen haar benen duwde, wees ze de anderen op de doos, waarin Henk 'voor-het-geval-dat' een aantal dildo's had meegebracht. Inmiddels bereikte Karin haar hoogtepunt. Met een hemelse blik op haar gezicht verhief ze zich van de tamp, die met een hoorbare 'floep' uit haar kleddernatte scheur gleed. Daarop was Alie er als de kippen bij om de weer vrijgekomen vleesboom te heroveren. Hijgend likte ze het kleverige kutsap van Karin eraf en riep: "Nou wil ik 'm ook voelen... ik heb het niet meer!" Ze klauterde bovenop de tafel, met de bedoeling ook een nummertje paalzitten te halen, maar Henk dacht er even anders over. Hij wilde zijn cilcinder nu wel eens met krachtige slagen in een tienerhol laten dansen. "Jij krijgt een ander poeiertje, schat", meesmuilde hij. Toen trok hij Alie achterover over zich heen. Met behulp van Marietje koos hij positie... "Doet u het straks met mij ook even?" smeekte deze, terwijl ze de benen van Alie en haar leraar uiteen trok om de druipende tamp voor het spleetje te brengen. "Ook jij krijgt een beurt, liefje, maar laat me eerst dit holletje even verkennen!" Henk trok de kont in zijn schoot... soepel gleed de neukpaal 'langs achteren' in het slijmerige hol, dat reeds vele malen 'bezocht' was. "Ja...", zuchtte Alie, "toe... dieper... ooooh.." Samen met Marietje keek ze tussen haar benen, hoe het harde vlees tot aan de harige zak in haar scheur schoof. Het kutsap werd er uitgepompt en lekte langs de blanke vleesbergen op het houten tafelblad. "Gaat-ie-goed?" wilde Henk weten. "Of ben je een dikkere gewend?" "Nee... zo is het... hartstikke fijn... aaaah..." Voor Henk was het genot onbeschrijflijk. Het zuigende hol krampte zich ritmisch om zijn tamp. Hij meende bij elke stoot de nieren van het meisje te horen klotsen, terwijl hij zich tegen haar verrukkelijke rug aanvlijde. Hij prees zich gelukkig eindeloos te kunnen genieten, omdat Marietje zijn tamp al een keer had leeggezogen. Toch moest hij zich regelmatig even inhouden om zijn zaad niet al te vlug voor een tweede keer aan de kook te brengen. Toen Alie hem kreunend smeekte voorzichtig te zijn, kon hij haar gelukkig gerust stellen, hoewel hij een beetje ironisch opmerkte: "Ik had verwacht, dat jij de pil wel zou gebruiken." "Ik wel", hijgde Marietje, "bij mij mag u het er wel inspuiten! Doet u dat?" Ze speelde met gretige vingers rond de kleverige zak en de voet van de pompende lul. Henk snakte naar adem van zaligheid. Hij moest even rusten. Zoveel wellustige begeerte had hij nooit achter zijn leerlingen gezocht. En toen hij overeind kwam, zonder zijn neukpal uit het hete hol terug te trekken, zag hij dat de rest van de meiden druk gebruik maakte van de vibrators, of over en weer elkaars spleten likte. "Toe, toe, ga door!" gilde Alie. "Ik kom zo... ooooh, toe!" Ze begon heftig met haar zalige kont in zijn schoot te draaien en dwong hem hierdoor zijn neukpaal in beweging te houden. "Kijk uit", riep Henk in paniek. "Zo spuit ik je kut vol!" "Nee, nee, niet doen!" Alie reageerde al even paniekerig. Op hetzelfde moment zorgde ze ervoor, dat het vlees uit haar schoot gleed. Schokkend van opwinding bleef ze zich nog eventegen hem aanvlijen en huilde bijna. "Waarom kon dat niet even wachten... ik kwam al bijna...", snikte ze. Toen Henk zijn vingers in haar spleet duwde, snakte ze naar adem en manoevreerde de vingers boven in de glijgoot. Hier wachtte een duidelijk voelbaar gezwollen kittelaar. Bij de eerste aanraking kromp Alie ineen van genot. Ze sloeg haar dijen krampachtig tegen elkaar en hield zo de hand gevangen. Schokkend beleefde ze een aantal opeenvolgende klimaksen... Waar de zwartharige pruim van Alie niet gesteld was op een roomvulling, diende zich de roestbruinevan Marietje juist vol beteerte voor deze behandeling aan. Door op de tafel te kruipen verdrong ze Alie regelrecht uit de armen van Henk. Huiverend van opgekropte geilheid legde ze haar lichaam tegen hem aan. "Neuk me..", piepte ze met verstikte stem. "Ik doe alles, ik wil alles..."Henk herinnerde zich vol opwinding, dat ze hem kort daarvoor had leeggezogen en dat hij de honing uit haar sappige kut had geslobberd. "Laat me nog een keer naar je kut kijken...", gebood hij. "Ik ben gek op lekkende oestertjes!" Marietje kroop over hem heen om haar pruim in zijn gezicht te duwen, maar ditmaal had Henk andere plannen met haar. "Ga op je rug liggen", zei hij. "Ik wil je koffieboon nu eens anders zien." Ze gehoorzaamde terstond. Daarop ging Henk aan het eind van de tafel staan en duwde haar knieen omhoog. Ze trok deze nog verder op, tot tegen haar tieten. De gezwollen oester presenteerde zich temidden van een weelde aan vlees. De kleddernatte spleet maakte happende bewegingen. De aanblik was verschrikkelijk geil. Het kutsap lekte in de diepe bilnaad en zelfs de bilwangen krampten samen. Even aarzelde Henk om andermaal de honing uit de roestbruine bloem te zuigen, maar zijn lul trilde van begeerte om zich tussen de vlezige lippen te begraven. De hunkerende eikel lag al in de zwoele bilnaad, voordat Henk er erg in had. Hij werd ook nog een handje geholpen... "Steek 'm in d'r gat, in d'r kont!" schreeuwde Alie, die nu achter hem stond. Ze reed met kracht met haar ruige poes tegen zijn billen en dwong hem op die manier in het een of andere hol door te stoten. De eikel gleed echter in de vulva, waarna Marietje haar benen om hem heen sloeg. Zonder dat Henk zijn handen hoefde te gebruiken, werd zijn lul in het zalige hol gezogen. "Ja... nu... dieper... ooooh... spuiten, jaaah..." Hemel en aarde weren bewogen in een hartstochtelijke smeekbede. Henk neukte met lange slagen in het lekkende hol, waarvan de inwendige spieren rondom zijn tamp 'trommelden', terwijl Alie achter hem bij elke stoot haar volle lichaamsgewicht tegen hem aanramde. Marietje gilde van genot en bleef smeken om zaad, dat ze in haar scheur wilde voelen spuiten. Toen Henk de massa in zijn schacht omhoog voelde borrelen, trok hij zich toch terug en spoot zijn zaad in krachtige stralen over haar lichaam uit. "nee, nee...", gilden de beide meiden tegelijk. "Da's gemeen, da's niet eerlijk!" Marietje wreef haar volle hand door het zaad om het vervolgens tussen haar benen te wrijven, Alie doopte er een vinger in, likte deze af en trok de lul naar zich toe om het kutsap en de restanten sperma op te smikkelen. De grieten leken uitzinnig te worden. Terwijl hij nog 'onder behandeling' was, keek Henk verdwaasd de klas rond en vergaapte zich aan de resterende meiden, die kermend en kreunend dildoden... Daarbij werd e aandacht van Henk vooral getrokken door Inge. Een beetje afzijdig van de andere meisjes lag ze met het zaligste gezicht van de wereld achterover op een stoel. Ze duwde de punt van een vibrator tegen haar spleet en scheen eindeloos te genieten. Wat hem vooral opviel was, dat ze als enige haar pruim volledig kaalgeschoren had. Haar rose perzik kreeg daardoor een speciale aantrekkingkracht. Ze was kinderlijker ook dan de anderen en dit - gekoppeld aan haar eerder getoonde verlegenheid - deed Henk vermoeden dat ze nog een 'maagdje' zou kunnen zijn. Ook de voorzichtige hantering van de vibrator wees in deze richting. Maar waarom had ze dan haar kut kaalgeschoren? Henk ging tegenover haar op zijn knieen zitten, waarop zij met een vuurrode kleur op het gezicht haar ogen opsloeg en dadelijk haar dijen probeerde te sluiten. Met grote ogen staarde ze hem aan, toen hij haar dijen weer opentrok, de dildo pakte en opnieuw tegen haar spleet duwde. Gewillilg liet ze hem begaan... "Mag ik ;m niet een beetje doorduwen?" vroeg Henk. "Een beetje dieper is toch veel lekkerder?" "Ik durf niet... 't is zo gek... zo onecht!" "Heb je wel eens geneukt, Inge? Waarom heb je je kut kaalgeschoren?" "Dat voelt toch heel fijn..." "En dat likt ook lekker! Of niet? Zal ik je spleetje likken?" Toen Henk haar dijen nog verder uiteen duwde en zijn hoofd ertussen schoof, liet ze zich verder onderuit zakken: ze wilde maar al te graag... Noch Inge, noch Henk trok zich iets aan van de uitroepen om hen heen, die het vermoden van Henk alleen bevestigden: "Kijk, ook Inge krijgt eindelijk een beurt! Ze krijgt privé-les... doet 'ie het net zo lekker als je broer? Laat je je nu ook eens een keertje naaien? Heeft ze echt nog een maagdje, meneer?" Een aantal kwam kirren om hen heen staan. Inge legde haar benen over de schouders van Henk. Hij kwispelde met zijn tong in de drijfnatte spleet en in het nauwe holletje. Inge bleek nog nooit de 'wapenstok' gevoeld te hebben, maar 'geproefd' had ze hem al wel: samen met Alie. Nu kreeg ze de smaak goed te pakken! De anderen vuurde haar aan, toen ze van het ene orgasme in het andere rolde. Op een van die hoogtepunten richtte Henk zich op. Zoals ze daarvoor haar benen om zijn schouders had geslagen, zo sloeg ze deze nu om zijn lichaam. "Ja, ja...", hijgde ze, "toe maar, laat ze het allemaal maar zien... voorzichtig..." Genadeloos doorboorde henk het 'gordijntje', de sluier van haar goddelijke geheim. Maar ze gilde niet als een maagd en nog minder verkrampte ze haar heerlijke naakt. Het 'voorspel' was tuim voldoende geweest om eindelijk de zo fel begeerde vleesboom in haar hol te voelen. Terwijl Inge zachtjes kreunde van genot onder het geweld waarmee Henk haar schoot in 'gebruik' nam, kirden de meisjes zacht onder het geile plezier, dat zij aan het schouwspel beleefden. "Wie wil er nog een praktische beurt?" riep Henk, toen Inge volledig aan het eind van haar krachten op de grond rolde en kermde, dat ze niet meer kon. Op dat moment viel zijn oog op Eva, die hunkerend stond te kijken en al vanaf het eerste moment om zjn gunsten had gebedeld, maar nog steeds niet aan haar trekken was gekomen. Haar volslanke lichaam rilde, toen Henk een arm om haar schouders sloeg. Ze keek hem verliefd aan en liet zich onder zachte drang naar de tafel leiden, waarop Henk zelf als eerste was 'aangerand en verkracht'. "Hoe mag ik jou verwennen?" vroeg hij. "Wil je mijn stemvork ook diep in je buik voelen?" Eva liet zich gewillig achterover op de tafel leggen en trok hem over zich heen. "U bent erg lief", fluisterde ze, "Ik hou echt van u... al heel lang." Ze was het eerste meisje dat kennelijk tot uitdrukking wilde brengen, dat ze niet alleen omwille van haar wellust naar hem verlangde. Ze bood hem haar volle borsten aan en ze snakte naar adem, toen hij de donkere tepels tussen zijn lippen liet zwellen. Strelend liet ze hierbij haar handen over zijn haren dwalen. Zonder dat de anderen het knden horen, zei ze tegen hem: "Ik hou echt van u... alles mag u met mij doen! Komt u ook een keer bij me thuis, op m'n kamer? Dat is nog heerlijker... veel vrijer!" Henk beloofde dat graag. Hij was blij verrast met deze liefdesverklaring. Dit gaf weer een heel andere dimensie aan de orgie, waarop dit middagje onverwachts was uitgelopen. Terwijl de meiden zich alom in het lokaal nog steeds zuchtend en steunend met elkaar of met een zoemende vibrator opgeilden, vermaakte hij zich in grote opgewondenheid met Eva. Die bleek er het grootste genot aan te beleven de gladde eikel boven in haar rose spleet te voelen dansen. Om hem daartoe in de gelegenheid te stellen, opende ze haar dijen wijd en trok haar knieen hoog op. Het beeld wat ze Henk op die manier van haar flamoes bood, was die middag niet nieuw voor hem. Wel nieuw was de stralende verliefde blik, waarmee het meisje hem gelukzalig aanstaarde. Ze beleefde haar wellustige gneot veel intenser en bracht Henk daardoor andermaal in optima forma... Beiden verplaatsten ze zich in gedachten naar de kamer van Eva. Ze vergaten de rest om zich heen. Ze hoorden het geile gekir, gegiechel, gekreun en gesteun van de anderen niet meer. Eva ontpopte zich als de meest volbloedige merrie, die zich met hart, ziel en lichaam aan het geneuk overgaf. Voor haar was het een zalige praktijkles, waaruit ze letterlijk en figuurlijk wat opstak, met een blijvende waarde, ook voor haar leraar. Voor de rest was het een middagje praktijk biologie a la orgie. Om nooit te vergeten!...
Aantal keer gelezen:
316
Beoordeel dit verhaal:
(10 beoordelingen)