Spannendverhaaltje.nl

Carla [rijpe vrouwen deel 6]

-
21-08-2010
Plotseling werd er hevig met de fietsbel gerinkeld en toen ze gevieren omkeken zagen ze Carla, de vrouw van Jaap, die notaris was. Carla was een slanke vrouw van een jaar of 40 met diep rood krullend haar en ondanks haar leeftijd uitgesproken sexy, maar absoluut ongenaakbaar. Dat was althans de opinie, die Kees Jan wel eens had opgevangen uit gesprekken tussen zijn vader en diens vrienden. Carla sprong van haar fiets en kwam opgewekt pratend tussen de aanwezigen inzitten en vroeg hoe het water was. Kees Jan en Yvonne zeiden dat het heerlijk was en Carla begon meteen om zich heen te kijken naar een plaats waar ze zich kon ontkleden en begaf zich naar de molen. Kees Jan en Rolf keken beiden gretig naar de oude molen ingang, waarin Carla was verdwenen. Jongens laat maar, die is niet te versieren, hoorden ze Betty opeens zeggen. Een beetje verbaasd keken de jongens haar aan. Wie zegt dat, vroeg Kees Jan. Nou jongen, dat is zo, neem dat maar van je moeder aan, antwoordde Betty. Maar waarom, wilde Kees Jan weten. Die notaris is er toch ook mee getrouwd. Nou ja, dat weet ik ook niet, zei Betty, maar ik heb nog nooit gezien, dat een flirt met deze of gene is voorgekomen. Mooie uitdaging, zei Kees Jan met een grijns naar Rolf, vind je niet. Rolf keek steels naar Betty en grijnsde terug. Ze is wel 40 hoor reageerde Betty, maar zweeg, toen ze zag hoe Rolf haar aanstaarde. Na enige tijd kwam Carla terug. Haar rode lokken lagen over haar schouders en ze droeg een zo minuscule bikini, dat ze net zo goed niets had kunnen aandoen. Kees Jan floot tussen zijn tanden, toen Carla naast hem kwam zitten. Even keek ze verbaasd naar hem, maar toen wendde ze zich tot Betty en vroeg of zij al had gezwommen. Betty ontweek de vraag een beetje, omdat ze kennelijk geen zin had om het water in te gaan en spoedig waren de twee vrouwen over heel andere dingen in gesprek, dan het zwemwater. Steels keek Kees Jan naar de vrouw naast hem. Wat een ontzettend grote ballen had die vrouw en wat een strak lijf. Hij kon zich niet voorstellen, dat die vrouw inderdaad 40 jaar was, hoewel als je goed keek, het gezicht wel dat van een 40 jarige was. Ze keek wat dromerig uit haar ogen. Zachte ogen had ze en de lijn van haar zachte lippen was goed te volgen. Toch had ze wat schalks, wat brutaals in die ogen en Kees Jan kon zich daardoor de opmerking van zijn moeder niet goed voorstellen. Zijn blikken daalden af naar haar heupen. Ze beschikt over een behoorlijke bilpartij, dacht Kees Jan, toen hij naast zich op nog geen 50 cm. afstand de billen van Carla in het gras zat te bewonderen. Plotseling stond ze op, keek eens rond en vroeg: "Gaat er nog iemand mee?". Kees Jan keek opzij, maar toen niemand reageerde, zei hij: "OK, ik kom wel". Nog snel hoorde hij zijn moeder sissen, dat hij moest oppassen, omdat ze niet te versieren was. Kees Jan zwaaide met een hand naar de kant, toen hij met een sportieve duik het water opzocht, waar Carla zojuist voorzichtig in was gegleden. Zullen we een eind zwemmen, vroeg Carla en Kees Jan vond het best. Naast elkaar zwommen ze op en Kees Jan vroeg of ze hier wel vaker kwam. Carla zei van niet, maar was het wel vaak van plan, maar durfde dan niet, omdat ze het in haar eentje niet vertrouwde. Kees Jan grapte, dat hij niet had gedacht, dat ze zo bang was uitgevallen. Even leek het erop, of ze vinnig zou reageren, maar toen ze het plagende gezicht van Kees Jan zag antwoordde ze, dat ze haar kleding niet zomaar achter durfde te laten. Maar die jeugd van tegenwoordig valt best mee, zei Kees Jan om het onderwerp niet onmiddellijk te verlaten. Als je het niet erg vindt, dan doe ik mijn bovenstukje af en zonder verder te letten op het antwoord begon ze te watertrappelen, gingen haar armen naar achteren en even later knoopte ze een klein kledingstuk om haar hals. Even later vroeg ze: "Waar waren we ook nog maar gebleven?" en vervolgde: "Oh ja, bij de jeugd van tegenwoordig!" Ja, zei Carla, jij valt wel mee, maar jij bent ook een keurige jongen. Nou, dat valt wel tegen, hoorde Kees Jan zich zelf zeggen. Dat was blijkbaar koren op de molen, want Carla gleed geÔnteresseerd wat dichter naar hem toe en vroeg, hoezo, wat valt wel tegen. Nou, dat ik geen haar beter ben dan andere jongens van mijn leeftijd. Hoe oud ben je eigenlijk, wilde Carla weten. 17 jaar, loog hij, gisteren heb ik mijn verjaardag gevierd. En, vroeg ze verder, al belangstelling voor de meisjes van je leeftijd. Nee zeg, hou op, zei hij, dat zijn me toch allemaal sprieten, daar zit geen vlees aan. Verwonderd keek ze hem aan en begon toen te schateren van het lachen en ging kopje onder en kwam proestend boven. Mijn hemel, zei ze, is me dat lachen. Maar, ging ze verder, dat betekent dus eigenlijk, dat je het vrouwelijk geslacht nog niet ziet zitten. Waarachtig wel, reageerde hij een beetje geŽrgerd, maar niet van mijn leeftijd. Wat moet ik me daar dan bij voorstellen, vroeg Carla weer. Ze had plezier in het gesprek, met name doordat ze voelde hoe de jongen probeerde duidelijk te maken, dat hij haar wel zag zitten. Dat lijkt me nogal duidelijk zei Kees Jan. Ik vind vrouwen, die veel ouder zijn veel interessanter, dan die van mijn leeftijd. Omdat je er beter mee kunt praten, wilde Carla een beetje plagerig weten. Ook, zei Kees Jan, maar bovendien, omdat ze er beter uitzien. Nou zei ze, dat is dan een regelrecht compliment voor de rijpere vrouw. Kees Jan gluurde opzij in het water om te proberen het rijpe vrouwenlijf te bekijken dat, voor wat de bovenkant betrof, was verlost van een kledingstuk, maar het niet al te heldere water belemmerde zijn zicht. Een tijdje zwommen ze zwijgend naast elkaar, maar een steelse blik naar Carla leerde, dat het gesprek haar amuseerde. Maar weet je wat mij nou niet duidelijk is, onderbrak Kees Jan de stilte, hoe vrouwen zoals jij dat nou hebben. Carla's lach schaterde over het water. Hoe bedoel je, vroeg ze, de vraag ontwijkend. Nou, zei hij, hoe denken oudere vrouwen over jongens, zoals ik. Ja God, zei Carla, als je bedoelt, of ik erotisch gestreeld wordt door de gedachte aan jonge kerels zoals jij, dan moet ik je zeggen, dat ik daar eigenlijk nog nooit bij heb stilgestaan, maar ik moet je zeggen, dat je geen gekke partij zou zijn op een onbewoond eiland. Even keken ze elkaar aan, zwijgend, maar hij voelde dat ze aarzelend blijk gaf van meer toenadering, dan zijn moeder had beweerd. Lekker antwoord zeg, zei hij, alsof je wel op een onbewoond eiland wat met elkaar zou mogen hebben en zonder zo'n onbereikbare plaats niet. Dus jij vindt, dat de wereld maar zijn gang moet gaan in allerlei seksuele geneugten. Hoe past naar jouw idee een huwelijk daar dan in. Goddomme dacht hij, de serieuze opmerking, even oppassen. Natuurlijk vindt ik niet dat iedereen z'n gang moet gaan, maar er is naar mijn gevoel een duidelijk verschil tussen zomaar met iedereen naar bed gaan en een avontuurtje. Dat moet binnen het huwelijk toch kunnen. Nou zeg, hoorde hij haar zeggen, het is wel een serieus gesprek geworden. Wel leuk, om eens te horen hoe jij er over denkt. Overigens heb ik toegegeven, dat ik best tevreden zou zijn met jou op een onbewoond eiland, maar ik heb nog niet gehoord, hoe jou dat zou lijken. Nou, zei Kees Jan, ik dacht dat ik daar voldoende blijk van had gegeven. Ik denk niet dat je veel rust zou hebben gehad op dat eiland. Lijkt me heerlijk, hoorde hij haar zeggen en verbaasd keek hij opzij en keek in het lachende gelaat van Carla. Langzaam naderden ze zwemmend het enige eiland, dat het kanaal rijk was. Het was oorspronkelijk bedoeld als oplossing voor het destijds nog aanwezige scheepvaartverkeer, dat juist op deze plaats nogal wat passeerproblemen kende, doordat het kanaal een vrij scherpe bocht maakte. Het eiland verdeelde de vaarwegen en sindsdien waren problemen uitgebleven. Het kanaal werd echter nauwelijks gebruikt. Even besloot ze voor te stellen om te keren, maar dat weerhield haar toen ze het jonge lijf van haar gesprekspartner door het water zag glijden en besloot tot een truc. Plotseling hield ze stil in het water en greep naar haar been. Kees Jan, verdorie, ik krijg kramp. Ik kan mijn benen niet meer bewegen. Als een haas schoot hij door het water naar haar toe en zwom achter haar om. Daar aangekomen zei hij: "Niets doen, niet bewegen, ik kan reddend zwemmen". Ze waren midden in het kanaal. Het eiland lag op een meter of 10 voor hen. Het was dichterbij dan de kant, zodat hij haar van achteren beetpakte en haar in een greep onder haar borsten langzaam, maar zeker met zich mee trok. Hij voelde kolossale borsten boven zijn onderarm, die soepel, maar stevig aanvoelden. Ze hield zich doodstil en door de houding zag hij haar tieten boven water komen, waarop zich stijve punten hadden gevormd. Prachtige borsten die hij bij een vrouw van haar leeftijd niet had verwacht. Ze voelde zijn arm tegen haar borsten drukken en had alweer medelijden met de jongen, die haar maar moest meezeulen, maar de wijze waarop hij zwom was professioneel genoeg. Hij zwom de punt van het eiland, dat tamelijk modderig was voorbij en kwam bij een zandplaat, waar hij haar heenbracht. Even later voelde hij het oplopende zand aan zijn rug en bleef even liggen met de vrouw tegen hem aan. Zij voelde hoe hij met zijn kruis tegen haar rug prikte, maar er was geen enkele spanning, dus zou ze daar niet van onder de indruk komen. Toen kroop hij omhoog en hielp haar staan. Ze hinkte van de kramp een paar passen en viel toen op het gras. Hij kwam voor haar staan, pakte een been en begon de voet te buigen en het been te wrijven, om de bloedsomloop te activeren en de spieren los te krijgen. Hij kon haar benen ongeveer tot te knieŽn uit staande positie bewerken, maar ging zitten, om haar benen verder te behandelen. Zij steunde op haar ellebogen en keek toe hoe hij haar benen stevig behandelde. Ze voelde zijn jongenshanden traag over haar onderbenen naar haar knie gaan en hoewel er geen sprake was van streling, was het toch lekker. Het gevoel komt weer terug, hoorde hij haar zeggen. Wat ben ik blij, dat je er bij was en je behandeling is werkelijk fantastisch. We zijn er nog niet, zei hij. Gelukkig niet, antwoordde ze, want het is nog lekker ook. Verrast keek hij de vrouw aan en ging op z'n knieŽn naast de vrouw zitten. Met beide handen pakte hij haar rechterknie en duwde zijn handen, strak om het bovenbeen, langzaam naar boven. Halverwege stopte hij en begon opnieuw. Na een keer of 10 het been op dezelfde wijze te hebben behandeld keek hij naar de vrouw, die nu met dicht geknepen ogen achterover was gaan liggen. Hij liep om de vrouw heen en begon met het andere been, die hij op dezelfde wijze behandelde. Even voelde hij hoe een rilling door de vrouw ging. Zijn wrijvingen werden wat zachter, meer koesterend, dan wrijvend. Toen hij even stopte, hoorde hij Carla zeggen, dat het gevoel bijna volledig terug was in de bovenbenen, met andere woorden, dat hij er nog niet was. Ik zal ze beiden tegelijk bewerken zei Kees Jan en zonder te vragen ging hij op z'n knieŽn tussen de benen van de vrouw zitten en begon vandaar uit met beide handen vanuit de knieŽn van de vrouw naar boven te strijken. Met de duimen aan de zachte dijen en de handen op de bovenbenen streek hij duwend naar boven en halverwege draaide hij de duimen naar boven en begon opnieuw. Tijdens de behandeling lag de vrouw achterover met gesloten ogen en even meende Kees Jan haar vaag te horen kreunen. Hij kon de vrouw nu zonder problemen bekijken en kon niet verhelpen, dat zijn pik zich zeer opgewonden begon te gedragen, en min of meer als gevolg daarvan gleden zijn handen ook verder dan de helft van haar bovenbenen. Met zijn vingertoppen kon hij nog net niet de rand van haar bikini bereiken maar het weke vlees van haar dijen trok hij strak met zijn duimen en dat was zelfs tot het bikkniebroekje zichtbaar. Langzaam gleed hij opnieuw met zijn handen naar boven, waarbij zijn vingertoppen over de grens gleden en zijn duimen op nog geen 5 cm. van haar slip de bekende bewegingen maakte. Diep groeven zijn duimen in het zachte vlees en even zag en voelde hij haar onderlijf schokken. Toen stopte hij even en ogenblikkelijk keek ze vragend omhoog. Haar ogen waren half dichtgeknepen. Heerlijk voelden die handen over haar dijen en steeds had ze de neiging om de handen van de jongen te pakken en hem over zich heen te trekken en eens lekker met die jongen te vrijen. Zijn handen gleden weer over haar been naar boven en weer wilden zijn handen verder, maar hij moest daarvoor iets vooruit schuiven en toen ze voelde hoe zijn knieŽn halverwege haar bovenbenen kwamen, legde zij haar benen verder uiteen. Zijn handen hadden nu haar onderbuik bereikt en hij realiseerde zich, dat als hij nu de duimen, die nog maar 2 cm. van haar kut waren zou draaien, dat er dan regelrecht contact zou zijn. Daarom stopte hij en keek haar vragend aan. Zij opende haar ogen en begreep onmiddellijk wat hij bedoelde en fluisterde: "Toe jongen, stop niet, je hebt me zo geil gemaakt". Toen duwde hij resoluut zijn duimen naar voren, masseerde de plaats rond haar kut en stapte over haar been, ging naast haar zitten en gleed met een hand over haar buik, tussen haar slip en gleed naar haar kut, die hij zo uitgebreid mogelijk begon te behandelen. De vrouw kreunde en kronkelde van genot en zei plotseling. Zullen we onze kleren uit doen. In een ogenblik lagen beiden naakt naast elkaar. Hij staarde verstomd naar de enorme tieten van de rijpe vrouw, die nu het initiatief overnam en over hem heen hing, terwijl haar hand zich stevig om zijn kloppende pook sloot. Verdomd, zei ze, ik had geen pik van die omvang bij jou verwacht. En ik kan er ook van alles mee, antwoordde hij. Ze lachte, toen ze half over hem heen ging liggen en haar mond in stelling bracht. Even later kwam haar mond op zijn mond en gretig zoende ze hem, terwijl haar hand zachtjes over zijn pik en ballen streek. Toen hij probeerde de vrouw over zich heen te trekken mompelde ze in zijn mond, dat ze hem toch behoorlijk ondeugend vond, om een vrouw van haar leeftijd te verleiden. Ze liet hem echter wel begaan en gleed tergend langzaam met haar been over hem heen, totdat haar heupen half op hem lagen. Toen stopte ze. Haar linkerborst lag op zijn rechterborst. en haar been lag tussen zijn benen over zijn stijve pik, die nu klem zat tegen haar dij. Zo lagen ze te vrijen en elkaars lijf te verkennen. Zijn hand bewoog zich naar haar borst en hij bleef het zachte vlees voelen en koesteren. Ze kreunde in zijn mond, toen zijn andere hand langzaam maar zeker op weg was naar haar billen. Hij greep de bil met overgave en schoot als een razende over het omvangrijke gebied, waar hij zachtjes in kneep en trok, waardoor ze de bewegingen in haar kruis voelde. Onder invloed daarvan kwam ze helemaal op hem liggen en toen kon hij met beide handen de dikke billen bewerken, terwijl zij met handen naast hem steunde en hij opgewonden staarde naar de grote perfecte ballen half boven hem. Plotseling schoot ze met haar kont naar achteren en kantelde zo, dat haar kut trillend tegen zijn pook drukte. Even was er een weerstand, maar toen gleed haar kont tegen zijn bovenbenen en voelde hij hoe zijn pik in haar binnengleed. Alsof ze voor het eerst neukte, zo zat ze op hem en hij merkte, dat ze nog behoorlijk nauw was. Traag gleed zijn pik haar gleuf binnen. Halverwege hield ze halt en klemde haar spieren in een soort houdgreep om zijn pik en trok langzaam terug. Daarna zakte ze weer, verder dan de eerste keer, kneep met haar spieren en kwam weer omhoog. Toen zakte ze weer en duwde de heupen krachtig achteruit, waardoor ze de maximale pik binnen had. Hij voelde haar grote billen tegen zijn bovenbenen heen en weer schommelen, toen ze vervolgens de heupen heen en weer draaide. Hij genoot van deze vrouw, die er echt werk van maakte. Is het lekker, vroeg ze hijgend. Bij wijze van antwoord hief hij zijn heupen, waardoor hij krachtig tegen haar kont sloeg en zij het evenwicht verloor. Het volgende moment lagen haar grote tieten op zijn borst en voelde hij de adem van de vrouw in zijn hals. Hij greep haar hoofd tussen beide handen en kuste haar diep. Terwijl zijn tong in haar mond in en uit glipte voelde hij onmiddellijk wat dat voor haar betekende. Haar kont sloeg woest op en neer en met zijn handen glipte hij onder haar armen door om vrij spel te hebben op de grote tieten van de vrouw op hem. Zijn handen gleden om de zijkanten van de borsten en zijn vingers konden net de tepels bereiken, terwijl haar mond in zijn mond heen en weer gleed en ze niet ophield met opgewonden haar kont te bewegen. Zijn speer stond stijf gespannen en daverde in en uit in een woest tempo. Ze bleef de spanning tussen de lijven opvoeren door de grote borsten over zijn lijf te wrijven en met haar heupen te draaien. Plotseling ging ze rechtop zitten en voerde het tempo van de wippende kont op, terwijl haar tieten op haar borst heen en weer sprongen. Hij zag haar met gesloten ogen op en neer bewegen en probeerde opnieuw de tieten met zijn handen te bereiken, maar dat lukte niet. Hij moest zich tevreden stellen met het gezicht en de pik in haar hete kut. Opeens bedacht hij, dat hij ook wel enige actie kon verrichten en toen duwde hij zijn heupen met zoveel kracht omhoog en opzij, dat zij volledig uit evenwicht raakte en opnieuw over hem heen kwam te liggen. Nu echter draaide hij zich om en waren de rollen omgedraaid. Hij manoeuvreerde handig en kroop zover mogelijk naar voren, waarbij zijn handen steun vonden in het gras. Met lange forse stoten beukte hij zijn pik in de warme buik van de rijpe vrouw. Jezus, wat gaat het lekker, hoorde hij de vrouw zeggen, terwijl haar handen over zijn taille gleed en even later voelde hij haar nagels strelend over zijn buik. Ze probeerde hem over zich heen te trekken en lag met opgetrokken knieŽn, maar overigens wijd gespreid onder hem. Hij voelde dat er nog maar weinig voor nodig was om klaar te komen. De vrouw duwde haar voeten tegen zijn kont en vergrote zo de druk, die door hem werd uitgevoerd. Plotseling voelde hij hoe de vrouw krampachtig begon te bewegen en hoe haar heupen zich heen en weer slingerden, waardoor hij de bevrediging niet meer kon ophouden. In ongecoŲrdineerde stoten dreef hij haar buik keer op keer binnen, terwijl zij haar nagels in zijn borst dreef. Hij hoorde haar kreten slaken, maar was te zeer met zichzelf bezig. Eindelijk viel hij stil en kwam bovenop haar liggen. Hoe lang beiden zo hadden gelegen wisten ze niet. Voorzichtig gleden haar armen om hem heen en ze kuste zijn haar. Hij hoorde haar zeggen, dat hij een heerlijke minnaar was, maar reageerde niet, zo uitgeput was hij. Na enige tijd richtte hij zich op. Zijn nog steeds opgewonden pik stak nog steeds in haar buik en langzaam trok hij zich van haar los en ging naast haar zitten. Naast hem lag de vrouw nog na te genieten en met zijn hand streek hij over haar tiet, die groot en gevuld op haar borst lag. De naakte brede heupen en de prachtige dijen kon hij nu in alle rust bewonderen. Ze glimlachte, zoals ze hem zag kijken en strelen en voelde zich goed, dat een jongen van zijn leeftijd door haar te verleiden bleek. Ze zag hoe de jongen voorover boog en een tepel in zijn mond nam en daar voorzichtig op begon te zuigen. Ze voelde vertedering voor de jongen. Moederlijke gevoelens, zoals hij aan haar zoog en streek door zijn haar. Het was dan ook moeilijk te begrijpen, overdacht ze. Een jongen van 16 jaar, waarvan zij gemakkelijk de moeder had kunnen zijn. Niet dat het haar achteraf speet, nee, het was allemaal zo natuurlijk gegaan, maar hoe moest dat nu verder. Ze hield van de jongen, als vrouw, als moeder, maar ook als minnares. Wat een combinatie. Door het gelik en gezuig aan haar tepel, voelde ze opnieuw prikkelingen in haar kruis en onwillekeurig duwde ze het hoofd van de jongen steviger tegen haar borst. Ze voelde hoe een hand over haar buik naar haar andere tiet gleed en hoe die hand haar strelend verwende. Toen trok ze zijn hoofd naar boven en keek hem enige tijd aan. De jongen zag de volle lippen en drukte zich op haar mond. De lijven draaiden tegen elkaar en wroetend lagen de lijven de beste positie te zoeken. Haar volle rijpe lijf had zoveel te bieden, dat hij er niet genoeg van kon krijgen. Plotseling hoorden ze stemmen dichterbij komen. Ze lieten elkaar los en doken in elkaar, hoewel ze goed beschut waren door de hoge wallen. Beiden gleden met een vaart in de zwemkleding, toen ze stemmen hoorden zeggen, dat ze misschien op het eilandje waren. Vragend keken ze elkaar aan. Toen ging Kees Jan staan en zag aan de overkant de twee vrouwen met Rolf en hun kleren, die ze hadden meegenomen. He, hier riep Kees Jan. Hier zijn we. Jezus riep zijn moeder, waar blijven jullie. Ja, riep Kees Jan terug. Carla heeft kramp en kan niet zwemmen, dus ik kan niets beginnen. Fluisterend zei hij tegen Carla: "En toneelspelen hť." Hij gaf Carla een hand en strompelend op een been kwam ze naar de kant van het eiland. Langzaam gleden beiden het water in en Kees Jan begon onmiddellijk reddend te zwemmen. Na enige minuten bereikte hij de kant en trok hij Carla uit het water. Aldaar werd ze onmiddellijk door de vrouwen opgevangen en deed ze het hele verhaal. Langzaam liepen de twee jongens achter de drie vrouwen aan terug naar de molen, terwijl Carla het hoogste woord had en uitgebreid vertelde hoe ze door Kees Jan was gered.
Aantal keer gelezen:
2373
Beoordeel dit verhaal:
(10 beoordelingen)