Spannendverhaaltje.nl

Als een balletdanseres haar benen spreidt

-
25-10-2010
De ouders zien de "toneelwaan" van Gaby inder- daad minder gaarne. Zij hebben de vrees dat de toewijding van haar dochter minder de kunst - als veeleer de balletmeester geldt ! "En dan peutert hij ook nog voortdurend aan haar daarbij moeten die beiden toch op domme gedachten komen !".....Nu Gaby is ook werkelijk een meisje om te zoenen ! Het verleidelijk uitzien van Gaby stemt de ouders
wel zeer nadenkend. Maar andere ouders hebben
ook schone dochters en behoeven nochtans niet
in angsten te zweven ! Eerst de onbekommerde
aard van Gaby compliceert dit probleem ! Zo als bij-
voorbeeld in dit geval. Is het nu onbegrensde on-
schuld of duivelse verleidingskunst dat zij zich
werkelijk niets daarbij denkt _ In ieder geval zet
zich Gaby zwetend en uitgeput op een stoel trekt
het ens aanliggende tricot aan de lage hals van
het lichaam weg en blaast zich koele lucht over
haar verhit lichaam. Dat is haar echter niet vol-
doende en zij trekt zich het kleed gans uit ! Na-
tuurlijk ziet haar vriend Herbert deze strip-tease
met genoegen toe ! "Wanneer dit de mamma wist !"

De vraag of naief of duivels is overbodig bij deze
beelden ! Het is een duivels spel wanneer Gaby
naakt met vaneen gespreden benen in veelvou-
dige dansposes voor Herbert rondspringt ! Als zij
dan voor hem gaat liggen en haar benen wagen-
wijd openspert daar is het met de beheersing van
Herbert voorbij ! Hij pakt zich aan zijn broek !

Provocerend roste Herbert zijn lul af ! Als fat-
soenlijk meisje had Gaby op zijn laatst nu in
bezwijming moeten vallen ! "Denk je !"....."Nu
wanneer dat zo is !" Herbert staat op gaat naar
Gaby en steekt zijn "stekker" in haar "kontakt !"

"Aaaah !" De eerste menselijke geluiden ! Tot nu toe
had niemand veel gezegd. Gaby vanwege haar adem-
techniek "niet spreken gedurende het dansen !"
en Herbert had op het klavier gespeeld. Nu werd
echter niet gespeeld maar gerammeld ! "Ooooh !"
Gaby laat zich op de vloer vallen. "Mens is die
lang ! Ik moet mij er eerst weer aan dit monster
gewennen !" steunt Gaby......."Ja ja mijn lief-
ste ! Wie met vuur speelt komt erin om !" On-
verbiddelijk "knuppelt" hij haar op de vloer neer!

Herbert kent geen consideratie omdat hij reeds
lang de controle over zich had verloren ! Hij neukt
Gaby als een waanzinnige ! Hij heeft haar op de
knieen gedwongen en zijn lul gleed in haar glib-
berige schede als een goed gesmeerde bliksem heen
en weer ! "Aaah" ! Gaby jammert en schreeuwt. Zij
bijt zich in de arm steekt een vinger in haar mond
zonder het steunen te kunnen onderdrukken !"Ooh ooooh !" Gaby weet de schreeuwen
van Herbert goed te verklaren. Terwijl hij
zijn lul uit haar eruit trekt werpt zij
zich bliksemsnel op de rug om zich het
komende "natuurschouwspel" niet te laten
ontgaan ! "Ooooooh !" Gefacineerd ziet zij
nu toe hoe Herbert zijn eieren leegspuit !

"Korte rust !" Herbert heft Gaby op het klavier.
De benen stut zij op de pianokruk. "Tot de voort-
zetting van het programma hoort U de beroemde
aria; "Oh hoe goed is het aan mijn kittelaar !"
Zijn tong begint onvermoeid tussen haar schaam-
lippen heen en weer te glijden tot hij haar kit-
telaar had gevonden. "Op dit instrument speel
ik t allerliefst !" Handig roteert zijn tong op
het sensibele "liefkoosinstrument" tot Gaby het
ganse huis tezamenschreeuwt ! "Ophouden !!!!"
Kant en klaar glijdt zij van het klavier en stort
zich begerig op zijn lul ! "Dat zet ik je betaald !"

"Geen dreigementen !" Herbert voelt nieuwe krach-
ten in zich opkomen zijn "liefdesgeesten" bewe-
gen zich ! Wie nu wie iets betaald zet laat ik nog
in het midden. "Hier !" Hij schuift haar zijn weer
sterker geworden lul tussen de schaamlippen en
stoot toe ! "Wij willen toch zien wie hier het
eerst zoete broodjes bakt !" "Je denkt wel dat ik
naar jou pijpen moet dansen !" Gaby komt er tegen
op. "Wanneer ik echt van wal steek ben je snel uit-
geput !" Gaby begint sneller op en neer te
huppelen ! Op en af glijdt zij op zijn "lummel" !
"Ik bekom je nog wel !" hijgt zij tot Herbert."Vervloekt !" Herbert ligt teruggeleunt op de
pianokruk en kan zich bijna niet roeren ! Daar-
voor roert Gaby met zijn "steel" des te meer in
haar kut ! Dat zijn ongelijk verdeelde rollen.
Herbert speurt dat hij op deze manier spoedig
heeft afgedaan ! "De snert is dat vrouwen zonder
te verslappen een orgasmus hebben ! Maar wel-
ke man kan dat". Gaby knaagt aan zijn krachten !

"Dat kan je zo passen mij klaar te maken !" Her-
bert stoot haar met geweld van zijn schoot. Dan
als Gaby voor hem staat pakt hij haar bij de heu-
pen en perst haar van achteren zijn "vreugdege-
ver" in de druipende kut ! Steunend kipt zij naar
voor en valt op de pianotoetsen zodat schrille
tonen klinken...."Met geweld !" Gaby is nu ha-
rerzijds in een slechte positie. Herbert "slaat"
op haar in dat haar horen en zien vergaat en
zij kan daartegen niets ondernemen ! "Neen
neen !" Gaby wou het hem "betaald zetten" maar
zij speurt dat het haar wel weer zal "pakken" !

Zoals een delinquent op de middeleeuwse
knuppelbank ligt Gaby nu op de pianokruk.
"Mij komt het ! Maak mij klaar !" Herbert
is de scherprechter de betoning ligt op
"scherp" en "ranselt" op haar in ! "Aaah !"
Gaby spartelt met de benen dan ligt zij
stil ! "Oooooh ! Ik geef mij gewonnen !"

"Nu ben ik aan de rij !" Herbert barst haast van
geilheid ! Hij neemt het kussen van de pianokruk
werpt het op de vloer."Vooruit maak een hand-
stand !" Hij stelt zich tussen de gespreden benen
van Gaby en neukt haar in het staan ! "Aaah is
dat geil !" De neukdolle lul van Herbert steekt
mooi in de klem !"Dadelijk is het zover" hijgt hij.

"Nog niet !" Gaby neemt geen pil en prefereert de
coitus interruptus ! Uit de handstand valt zij op
de knieen en werpt zich bliksemsnel op de rug.
"Spuit alles over mij !" Deze woorden had hij niet
meer nodig want Herbert houdt reeds zijn "spuit"
over haar en slingert een spermastraal na de an-
dere op haar lichaam ! "Spuit ! spuit er alles uit !"
Gaby baadt in zijn sperma en wrijft alles als
een body lotion over de huid ! Op een borst steekt
een tepel als een kleine vuurtoren boven de "zond-
vloed" uit ! ...................."Dat is misschien een
balletles ! Geen wonder dat mijn moeder zegt
ik zou altijd zo kant en klaar naar huis komen !"
glimlacht Gaby. Hoe heet het toch;"Zonder
vlijt geen prijs !" Herbert wijst nu op zijn lul !
Aantal keer gelezen:
433
Beoordeel dit verhaal:
(10 beoordelingen)